Taxi Agder 41 As
Juridisk navn:  Taxi Agder 41 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stensåsveien 9 Stensåsveien 9 Fax:
4846 Arendal 4846 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 821677432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-377.78%
Egenkapital  
  
-43.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 227.000 0 0 573.000 59.000
Resultat: -43.000 -9.000 -46.000 -72.000 -1.000
Egenkapital: -141.000 -98.000 -89.000 -43.000 29.000
Regnskap for  Taxi Agder 41 As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 227.000 0 573.000 59.000
Driftskostnader -269.000 -9.000 -46.000 -643.000 -60.000
Driftsresultat -42.000 -9.000 -46.000 -70.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt -43.000 -9.000 -46.000 -72.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -43.000 -9.000 -46.000 -72.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 0 15.000 21.000
Sum omløpsmidler 82.000 5.000 21.000 36.000
Sum eiendeler 207.000 5.000 36.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -128.000 -119.000 -73.000 -1.000
Sum egenkapital -141.000 -98.000 -89.000 -43.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 263.000 98.000 54.000 29.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 40.000 50.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 207.000 5.000 36.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 0 573.000 59.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 227.000 0 573.000 59.000
Varekostnad 0 -16.000 -1.000
Lønninger -170.000 0 -328.000 0
Avskrivning -39.000 -15.000 -6.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -9.000 -31.000 -293.000 -50.000
Driftskostnader -269.000 -9.000 -46.000 -643.000 -60.000
Driftsresultat -42.000 -9.000 -46.000 -70.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0
Finans -1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -43.000 -9.000 -46.000 -72.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 0 15.000 21.000
Sum varige driftsmidler 125.000 0 15.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 0 15.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 24.000 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 4.000
Sum investeringer 3.000 0 0 0
Kasse, bank 54.000 2.000 21.000 33.000
Sum omløpsmidler 82.000 5.000 21.000 36.000
Sum eiendeler 207.000 5.000 36.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -128.000 -119.000 -73.000 -1.000
Sum egenkapital -141.000 -98.000 -89.000 -43.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 263.000 98.000 54.000 29.000 29.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 7.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 4.000 12.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 31.000 31.000 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 40.000 50.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 207.000 5.000 36.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -35.000 -29.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.1 0.4
Soliditet -68.1 -119.4 50.9
Resultatgrad -18.5 -12.2 -1.7
Rentedekningsgrad -42.0
Gjeldsgrad -2.5 -1.0 -1.1 -1.8 1
Total kapitalrentabilitet -20.3 -194.4 -1.8
Signatur
16.11.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex