Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxi Oppland AS
Juridisk navn:  Taxi Oppland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62588800
Løvstadvegen 7 Løvstadvegen 7 Fax: 62547220
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 848617822
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 9/26/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.13%
Resultat  
  
-15.24%
Egenkapital  
  
6.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.643.000 8.221.000 8.274.000 9.652.000 9.970.000
Resultat: 1.046.000 1.234.000 1.156.000 1.843.000 1.816.000
Egenkapital: 7.999.000 7.518.000 7.137.000 7.160.000 6.092.000
Regnskap for  Taxi Oppland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.643.000 8.221.000 8.274.000 9.652.000 9.970.000
Driftskostnader -7.409.000 -6.825.000 -6.909.000 -7.605.000 -7.866.000
Driftsresultat 1.233.000 1.397.000 1.365.000 2.047.000 2.105.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 12.000 8.000
Finanskostnader -189.000 -165.000 -212.000 -216.000 -298.000
Finans -187.000 -163.000 -210.000 -204.000 -290.000
Resultat før skatt 1.046.000 1.234.000 1.156.000 1.843.000 1.816.000
Skattekostnad -272.000 -280.000 -391.000 -389.000 -379.000
Årsresultat 774.000 954.000 765.000 1.454.000 1.437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 761.000 738.000 357.000 997.000 1.823.000
Sum omløpsmidler 37.137.000 34.217.000 41.497.000 35.699.000 35.570.000
Sum eiendeler 37.898.000 34.955.000 41.854.000 36.696.000 37.393.000
Sum opptjent egenkapital 7.579.000 7.112.000 6.726.000 6.731.000 5.680.000
Sum egenkapital 7.999.000 7.518.000 7.137.000 7.160.000 6.092.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.567.000
Sum kortsiktig gjeld 29.899.000 27.437.000 34.717.000 29.537.000 29.733.000
Sum gjeld og egenkapital 37.898.000 34.955.000 41.854.000 36.697.000 37.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.643.000 8.221.000 8.274.000 9.652.000 9.970.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.643.000 8.221.000 8.274.000 9.652.000 9.970.000
Varekostnad -1.962.000 -1.981.000 -1.723.000 -1.588.000 -1.636.000
Lønninger -2.944.000 -2.867.000 -2.865.000 -2.571.000 -2.592.000
Avskrivning -650.000 -366.000 -767.000 -1.975.000 -2.339.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.853.000 -1.611.000 -1.554.000 -1.471.000 -1.299.000
Driftskostnader -7.409.000 -6.825.000 -6.909.000 -7.605.000 -7.866.000
Driftsresultat 1.233.000 1.397.000 1.365.000 2.047.000 2.105.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 12.000 8.000
Finanskostnader -189.000 -165.000 -212.000 -216.000 -298.000
Finans -187.000 -163.000 -210.000 -204.000 -290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -396.000 -408.000 -400.000 -525.000 -515.000
Årsresultat 774.000 954.000 765.000 1.454.000 1.437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 660.000 635.000 252.000 892.000 1.718.000
Sum varige driftsmidler 660.000 635.000 252.000 892.000 1.718.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 102.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 761.000 738.000 357.000 997.000 1.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.693.000 29.446.000 35.710.000 33.221.000 33.413.000
Andre fordringer 2.157.000 1.846.000 2.137.000 1.901.000 1.715.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.288.000 2.924.000 3.650.000 578.000 442.000
Sum omløpsmidler 37.137.000 34.217.000 41.497.000 35.699.000 35.570.000
Sum eiendeler 37.898.000 34.955.000 41.854.000 36.696.000 37.393.000
Sum opptjent egenkapital 7.579.000 7.112.000 6.726.000 6.731.000 5.680.000
Sum egenkapital 7.999.000 7.518.000 7.137.000 7.160.000 6.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.127.000 2.041.000 8.643.000 4.956.000 4.351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.567.000
Leverandørgjeld 21.559.000 19.675.000 20.394.000 19.140.000 19.429.000
Betalbar skatt 272.000 280.000 391.000 389.000 379.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 424.000 423.000 462.000 381.000
Utbytte -396.000 -408.000 -400.000 -525.000 -515.000
Annen kortsiktig gjeld 5.154.000 4.610.000 4.466.000 4.065.000 4.678.000
Sum kortsiktig gjeld 29.899.000 27.437.000 34.717.000 29.537.000 29.733.000
Sum gjeld og egenkapital 37.898.000 34.955.000 41.854.000 36.697.000 37.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.238.000 6.780.000 6.780.000 6.162.000 5.837.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 21.1 21.5 17.1 19.5 16.3
Resultatgrad 14.3 1 16.5 21.2 21.1
Rentedekningsgrad 6.5 8.5 6.4 9.5 7.1
Gjeldsgrad 3.7 3.6 4.9 4.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 4 3.3 5.6 5.7
Signatur
27.08.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex