Taxi Trøndelag As
Juridisk navn:  Taxi Trøndelag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Margrethe Thomsets Veg 21 Margrethe Thomsets Veg 21 Fax:
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 919518901
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-36.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 249.000 0
Resultat: 25.000 0
Egenkapital: 19.000 30.000
Regnskap for  Taxi Trøndelag As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 249.000 0
Driftskostnader -217.000 0
Driftsresultat 31.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 0
Finans -6.000 0
Resultat før skatt 25.000 0
Skattekostnad -5.000 0
Årsresultat 19.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 0
Sum omløpsmidler 263.000 30.000
Sum eiendeler 533.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 0
Sum egenkapital 19.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 424.000 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 0
Sum gjeld og egenkapital 532.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 249.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 249.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -140.000 0
Avskrivning -16.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -61.000 0
Driftskostnader -217.000 0
Driftsresultat 31.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 0
Finans -6.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 19.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 270.000 0
Sum varige driftsmidler 270.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 270.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 97.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 166.000 30.000
Sum omløpsmidler 263.000 30.000
Sum eiendeler 533.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 0
Sum egenkapital 19.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 424.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 0
Sum gjeld og egenkapital 532.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 30.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 3 0
Soliditet 3.6 1
Resultatgrad 12.4
Rentedekningsgrad 5.2
Gjeldsgrad 2 0
Total kapitalrentabilitet 5.8 0
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex