Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxisentralen AS
Juridisk navn:  Taxisentralen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02600
Råkollveien 107 Råkollveien 107 Fax: 69362666
1664 Rolvsøy 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 945288507
Aksjekapital: 455.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 10/8/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fredrikstad og sarpsborg taxisentral as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.95%
Resultat  
  
-5.1%
Egenkapital  
  
6.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 153.004.000 150.073.000 149.441.000 144.373.000 132.075.000
Resultat: 3.718.000 3.918.000 5.081.000 6.657.000 4.833.000
Egenkapital: 13.388.000 12.570.000 11.863.000 11.060.000 9.840.000
Regnskap for  Taxisentralen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 153.004.000 150.073.000 149.441.000 144.373.000 132.075.000
Driftskostnader -149.178.000 -145.976.000 -144.176.000 -137.474.000 -126.925.000
Driftsresultat 3.825.000 4.096.000 5.266.000 6.899.000 5.150.000
Finansinntekter 70.000 77.000 59.000 91.000 79.000
Finanskostnader -177.000 -255.000 -244.000 -333.000 -397.000
Finans -107.000 -178.000 -185.000 -242.000 -318.000
Resultat før skatt 3.718.000 3.918.000 5.081.000 6.657.000 4.833.000
Skattekostnad -852.000 -936.000 -1.275.000 -1.797.000 -1.313.000
Årsresultat 2.865.000 2.982.000 3.806.000 4.860.000 3.520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.088.000 8.503.000 9.096.000 9.337.000 9.364.000
Sum omløpsmidler 28.913.000 26.838.000 27.600.000 26.230.000 24.072.000
Sum eiendeler 37.001.000 35.341.000 36.696.000 35.567.000 33.436.000
Sum opptjent egenkapital 11.578.000 10.760.000 10.053.000 9.251.000 8.031.000
Sum egenkapital 13.388.000 12.570.000 11.863.000 11.060.000 9.840.000
Sum langsiktig gjeld 3.685.000 4.034.000 5.348.000 5.631.000 6.557.000
Sum kortsiktig gjeld 19.928.000 18.738.000 19.485.000 18.876.000 17.038.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000.000 35.341.000 36.695.000 35.567.000 33.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.857.000 147.429.000 146.916.000 142.178.000 129.640.000
Andre inntekter 3.147.000 2.643.000 2.525.000 2.195.000 2.435.000
Driftsinntekter 153.004.000 150.073.000 149.441.000 144.373.000 132.075.000
Varekostnad -126.782.000 -124.717.000 -121.030.000 -116.563.000 -107.361.000
Lønninger -13.459.000 -12.926.000 -13.198.000 -11.286.000 -10.940.000
Avskrivning -549.000 -633.000 -665.000 -601.000 -586.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.237.000 -7.587.000 -8.660.000 -8.364.000 -7.451.000
Driftskostnader -149.178.000 -145.976.000 -144.176.000 -137.474.000 -126.925.000
Driftsresultat 3.825.000 4.096.000 5.266.000 6.899.000 5.150.000
Finansinntekter 70.000 77.000 59.000 91.000 79.000
Finanskostnader -177.000 -255.000 -244.000 -333.000 -397.000
Finans -107.000 -178.000 -185.000 -242.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.048.000 -2.275.000 -3.003.000 -3.640.000 -2.730.000
Årsresultat 2.865.000 2.982.000 3.806.000 4.860.000 3.520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.703.000 5.966.000 6.221.000 6.255.000 6.406.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 470.000 807.000 1.008.000 883.000
Sum varige driftsmidler 6.021.000 6.436.000 7.028.000 7.263.000 7.289.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.074.000 2.074.000
Sum anleggsmidler 8.088.000 8.503.000 9.096.000 9.337.000 9.364.000
Varebeholdning 149.000 211.000 208.000 150.000 118.000
Kundefordringer 16.663.000 17.184.000 18.952.000 20.668.000 16.662.000
Andre fordringer 1.018.000 1.002.000 616.000 650.000 287.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.083.000 8.441.000 7.825.000 4.761.000 7.005.000
Sum omløpsmidler 28.913.000 26.838.000 27.600.000 26.230.000 24.072.000
Sum eiendeler 37.001.000 35.341.000 36.696.000 35.567.000 33.436.000
Sum opptjent egenkapital 11.578.000 10.760.000 10.053.000 9.251.000 8.031.000
Sum egenkapital 13.388.000 12.570.000 11.863.000 11.060.000 9.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 90.000 130.000 149.000 139.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.685.000 4.034.000 5.348.000 5.631.000 6.557.000
Leverandørgjeld 13.134.000 11.942.000 11.433.000 10.026.000 9.485.000
Betalbar skatt 881.000 977.000 1.294.000 1.787.000 1.301.000
Skyldig offentlige avgifter 1.264.000 859.000 936.000 916.000 859.000
Utbytte -2.048.000 -2.275.000 -3.003.000 -3.640.000 -2.730.000
Annen kortsiktig gjeld 2.601.000 2.685.000 2.818.000 2.508.000 2.663.000
Sum kortsiktig gjeld 19.928.000 18.738.000 19.485.000 18.876.000 17.038.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000.000 35.341.000 36.695.000 35.567.000 33.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.985.000 8.100.000 8.115.000 7.354.000 7.034.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Soliditet 36.2 35.6 32.3 31.1 29.4
Resultatgrad 2.5 2.7 3.5 4.8 3.9
Rentedekningsgrad 21.6 16.1 21.6 21.0 13.2
Gjeldsgrad 1.8 1.8 2.1 2.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 10.5 11.8 14.5 19.7 15.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE, STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex