Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxisentralen Brumunddalen AS
Juridisk navn:  Taxisentralen Brumunddalen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341122
Jernbanegata 2 Jernbanegata 2 Fax: 62356191
2380 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 929639812
Aksjekapital: 245.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dala Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.96%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-24.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 492.000 460.000 444.000 336.000 377.000
Resultat: -40.000 -50.000 -8.000 -79.000 0
Egenkapital: 126.000 166.000 216.000 223.000 302.000
Regnskap for  Taxisentralen Brumunddalen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 492.000 460.000 444.000 336.000 377.000
Driftskostnader -534.000 -511.000 -453.000 -416.000 -378.000
Driftsresultat -43.000 -51.000 -8.000 -80.000 -1.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -40.000 -50.000 -8.000 -79.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -50.000 -8.000 -79.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 13.000
Sum omløpsmidler 356.000 343.000 333.000 331.000 348.000
Sum eiendeler 356.000 343.000 333.000 336.000 361.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -98.000 -49.000 -41.000 37.000
Sum egenkapital 126.000 166.000 216.000 223.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 230.000 177.000 117.000 112.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 344.000 333.000 336.000 361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 221.000 0 0 0 0
Andre inntekter 271.000 460.000 444.000 336.000 377.000
Driftsinntekter 492.000 460.000 444.000 336.000 377.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -131.000 -106.000 -80.000 -80.000 -71.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -405.000 -368.000 -328.000 -299.000
Driftskostnader -534.000 -511.000 -453.000 -416.000 -378.000
Driftsresultat -43.000 -51.000 -8.000 -80.000 -1.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -50.000 -8.000 -79.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 116.000 106.000 44.000 30.000
Andre fordringer 40.000 10.000 57.000 65.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 217.000 170.000 222.000 296.000
Sum omløpsmidler 356.000 343.000 333.000 331.000 348.000
Sum eiendeler 356.000 343.000 333.000 336.000 361.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -98.000 -49.000 -41.000 37.000
Sum egenkapital 126.000 166.000 216.000 223.000 302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 61.000 82.000 79.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 54.000 31.000 33.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 61.000 4.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 230.000 177.000 117.000 112.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 356.000 344.000 333.000 336.000 361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 166.000 216.000 219.000 289.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.8 3 5.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 2.8 3 5.9
Soliditet 35.4 48.4 64.9 66.6 83.7
Resultatgrad -8.7 -11.1 -1.8 -23.8 -0.3
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 1.8 1.1 0.5 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -11.2 -14.3 -2.1 -23.3 0.6
Signatur
16.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex