Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tce As
Juridisk navn:  Tce As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimstadvegen 416 Grimstadvegen 416 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 997724291
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Chimaera Regnskap Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6000%
Egenkapital  
  
2700%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 29.000 0 13.000 0
Resultat: 1.098.000 18.000 -4.000 7.000 -94.000
Egenkapital: 616.000 22.000 4.000 8.000 2.000
Regnskap for  Tce As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 29.000 0 13.000 0
Driftskostnader -58.000 -1.000 -4.000 -6.000 -53.000
Driftsresultat -58.000 29.000 -4.000 7.000 -53.000
Finansinntekter 1.156.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -11.000 0 0 -41.000
Finans 1.156.000 -11.000 0 0 -41.000
Resultat før skatt 1.098.000 18.000 -4.000 7.000 -94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.098.000 18.000 -4.000 7.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 707.000 103.000 104.000 104.000 104.000
Sum omløpsmidler 504.000 10.000 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.211.000 113.000 104.000 105.000 105.000
Sum opptjent egenkapital 516.000 -78.000 -96.000 -92.000 -98.000
Sum egenkapital 616.000 22.000 4.000 8.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 75.000 83.000 83.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 16.000 16.000 12.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 113.000 103.000 103.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 28.000 0 13.000 0
Andre inntekter 0 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 29.000 0 13.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -1.000 -4.000 -6.000 -53.000
Driftskostnader -58.000 -1.000 -4.000 -6.000 -53.000
Driftsresultat -58.000 29.000 -4.000 7.000 -53.000
Finansinntekter 1.156.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -11.000 0 0 -41.000
Finans 1.156.000 -11.000 0 0 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -504.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.098.000 18.000 -4.000 7.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 707.000 103.000 104.000 104.000 104.000
Sum anleggsmidler 707.000 103.000 104.000 104.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 504.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 504.000 10.000 0 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.211.000 113.000 104.000 105.000 105.000
Sum opptjent egenkapital 516.000 -78.000 -96.000 -92.000 -98.000
Sum egenkapital 616.000 22.000 4.000 8.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 75.000 83.000 83.000 83.000
Leverandørgjeld 16.000 16.000 16.000 12.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -504.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 16.000 16.000 12.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 113.000 103.000 103.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 -6.000 -16.000 -11.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 0.0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.1 0.1 0.1
Soliditet 50.9 19.5 3.9 7.8 1.9
Resultatgrad 1 53.8
Rentedekningsgrad 2.6 -1.3
Gjeldsgrad 1 4.1 24.8 11.9 51.0
Total kapitalrentabilitet 90.7 25.7 -3.9 6.8 -51.0
Signatur
21.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex