Tech Venture As
Juridisk navn:  Tech Venture As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35996482
Hoseid Gård Hoseid Gård Fax: 35557572
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 883063902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: august invest as
Regnskapsfører: Ernst & Young As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-7.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 -20.000 -27.000 -4.000 -15.000
Egenkapital: -269.000 -251.000 -231.000 -203.000 -199.000
Regnskap for  Tech Venture As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -20.000 -17.000 7.000 -15.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -17.000 7.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -12.000 -12.000 0
Finans 0 0 -10.000 -12.000 0
Resultat før skatt -18.000 -20.000 -27.000 -4.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -27.000 -4.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 533.000 333.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 31.000 116.000 315.000 328.000
Sum eiendeler 551.000 364.000 116.000 315.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -351.000 -331.000 -303.000 -299.000
Sum egenkapital -269.000 -251.000 -231.000 -203.000 -199.000
Sum langsiktig gjeld 815.000 615.000 343.000 514.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 3.000 4.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 364.000 115.000 315.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -17.000 7.000 -15.000
Driftskostnader -18.000 -20.000 -17.000 7.000 -15.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -17.000 7.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -12.000 -12.000 0
Finans 0 0 -10.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -27.000 -4.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 533.000 333.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 533.000 333.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 253.000 286.000
Andre fordringer 0 0 61.000 0 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 31.000 44.000 62.000 19.000
Sum omløpsmidler 18.000 31.000 116.000 315.000 328.000
Sum eiendeler 551.000 364.000 116.000 315.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -351.000 -331.000 -303.000 -299.000
Sum egenkapital -269.000 -251.000 -231.000 -203.000 -199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 815.000 615.000 343.000 514.000 0
Leverandørgjeld 5.000 0 3.000 4.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 502.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 0 3.000 4.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 364.000 115.000 315.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 31.000 113.000 311.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 3.6 38.7 78.8 0.6
Likviditetsgrad 2 3.6 0 38.7 78.8 0.7
Soliditet -48.8 -200.9 -64.4 -60.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 0.6
Gjeldsgrad -2.5 -1.5 -2.6 -2.6
Total kapitalrentabilitet -3.3 -5.5 2.2 -4.6
Signatur
04.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex