Technicar AS
Juridisk navn:  Technicar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23177550
Bjarne Skaus Vei 81 Bjarne Skaus Vei 81 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 938999910
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhl Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-8.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Egenkapital: -67.000 -62.000 -57.000 -51.000 -30.000
Regnskap for  Technicar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -167.000 -162.000 -157.000 -151.000 -130.000
Sum egenkapital -67.000 -62.000 -57.000 -51.000 -30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 62.000 57.000 51.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -21.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -167.000 -162.000 -157.000 -151.000 -130.000
Sum egenkapital -67.000 -62.000 -57.000 -51.000 -30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 62.000 57.000 51.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 62.000 57.000 51.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -67.000 -62.000 -57.000 -51.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex