Techno Electrical Group As
Juridisk navn:  Techno Electrical Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots veg 1 Magnus Barfots veg 1 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 918502734
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
80%
Egenkapital  
  
-6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 228.000 0
Resultat: -1.000 -5.000
Egenkapital: 14.000 15.000
Regnskap for  Techno Electrical Group As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 228.000 0
Driftskostnader -230.000 -5.000
Driftsresultat -1.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -1.000 -5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 222.000 29.000
Sum eiendeler 222.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -5.000
Sum egenkapital 14.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 228.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 228.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -151.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -5.000
Driftskostnader -230.000 -5.000
Driftsresultat -1.000 -5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 222.000 29.000
Sum omløpsmidler 222.000 29.000
Sum eiendeler 222.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -5.000
Sum egenkapital 14.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 208.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1
Soliditet 6.3 51.7
Resultatgrad -0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.5 -17.2
Signatur
06.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex