Technoteam Prosjekt As
Juridisk navn:  Technoteam Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62518780
Grønnegata 144 Grønnegata 144 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 915093329
Aksjekapital: 189.850 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.8%
Resultat  
  
-64.35%
Egenkapital  
  
21.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 101.441.000 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000
Resultat: 5.036.000 14.125.000 10.058.000 16.076.000 12.914.000
Egenkapital: 18.832.000 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000
Regnskap for  Technoteam Prosjekt As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 101.441.000 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000
Driftskostnader -97.082.000 -71.193.000 -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000
Driftsresultat 4.358.000 13.482.000 9.406.000 15.455.000 12.421.000
Finansinntekter 679.000 643.000 652.000 621.000 494.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 678.000 643.000 652.000 621.000 494.000
Resultat før skatt 5.036.000 14.125.000 10.058.000 16.076.000 12.914.000
Skattekostnad -1.028.000 -2.999.000 -2.108.000 -3.456.000 -2.867.000
Årsresultat 4.008.000 11.125.000 7.950.000 12.620.000 10.047.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 338.000 239.000 340.000 473.000 384.000
Sum omløpsmidler 45.540.000 35.390.000 34.933.000 43.356.000 43.600.000
Sum eiendeler 45.878.000 35.629.000 35.273.000 43.829.000 43.984.000
Sum opptjent egenkapital 15.831.000 12.431.000 7.950.000 12.733.000 10.067.000
Sum egenkapital 18.832.000 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 234.000 529.000 517.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 26.806.000 19.957.000 23.787.000 27.292.000 30.044.000
Sum gjeld og egenkapital 45.879.000 35.628.000 35.272.000 43.829.000 43.983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.365.000 84.633.000 90.911.000 120.875.000 112.950.000
Andre inntekter 76.000 43.000 42.000 56.000 110.000
Driftsinntekter 101.441.000 84.676.000 90.953.000 120.931.000 113.060.000
Varekostnad -79.737.000 -53.572.000 -64.507.000 -83.167.000 -81.878.000
Lønninger -14.516.000 -15.038.000 -14.073.000 -19.045.000 -15.596.000
Avskrivning -139.000 -167.000 -186.000 -191.000 -105.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.690.000 -2.416.000 -2.782.000 -3.074.000 -3.060.000
Driftskostnader -97.082.000 -71.193.000 -81.548.000 -105.477.000 -100.639.000
Driftsresultat 4.358.000 13.482.000 9.406.000 15.455.000 12.421.000
Finansinntekter 679.000 643.000 652.000 621.000 494.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 678.000 643.000 652.000 621.000 494.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 4.008.000 11.125.000 7.950.000 12.620.000 10.047.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 283.000 184.000 285.000 418.000 329.000
Sum varige driftsmidler 283.000 184.000 285.000 418.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 338.000 239.000 340.000 473.000 384.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 22.572.000 11.574.000 17.050.000 20.246.000 22.906.000
Andre fordringer 174.000 5.000 5.000 66.000 16.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.794.000 23.811.000 17.877.000 23.045.000 20.678.000
Sum omløpsmidler 45.540.000 35.390.000 34.933.000 43.356.000 43.600.000
Sum eiendeler 45.878.000 35.629.000 35.273.000 43.829.000 43.984.000
Sum opptjent egenkapital 15.831.000 12.431.000 7.950.000 12.733.000 10.067.000
Sum egenkapital 18.832.000 15.437.000 10.957.000 16.020.000 13.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 241.000 234.000 529.000 517.000 585.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 241.000 234.000 529.000 517.000 585.000
Leverandørgjeld 15.022.000 6.600.000 8.031.000 9.688.000 9.528.000
Betalbar skatt 1.021.000 3.294.000 2.096.000 3.524.000 2.750.000
Skyldig offentlige avgifter 2.245.000 2.503.000 2.580.000 4.002.000 3.927.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.518.000 7.560.000 11.081.000 10.079.000 13.839.000
Sum kortsiktig gjeld 26.806.000 19.957.000 23.787.000 27.292.000 30.044.000
Sum gjeld og egenkapital 45.879.000 35.628.000 35.272.000 43.829.000 43.983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.734.000 15.433.000 11.146.000 16.064.000 13.556.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5
Soliditet 41.0 43.3 31.1 36.6 30.4
Resultatgrad 4.3 15.9 10.3 12.8 1
Rentedekningsgrad 4.358.0
Gjeldsgrad 1.4 1.3 2.2 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 11.0 39.6 28.5 36.7 29.4
Signatur
01.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex