Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Technoteam Prosjekt As
Juridisk navn:  Technoteam Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62518780
Postboks 249 Grønnegata 144 Fax:
2302 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 915093329
Aksjekapital: 199.070 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.86%
Resultat  
  
-34.47%
Egenkapital  
  
-25.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 113.060.000 102.910.000 87.992.000 117.300.000
Resultat: 12.914.000 19.707.000 9.171.000 23.712.000
Egenkapital: 13.354.000 18.022.000 9.992.000 9.608.000
Regnskap for  Technoteam Prosjekt As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 113.060.000 102.910.000 87.992.000 117.300.000
Driftskostnader -100.639.000 -83.538.000 -79.307.000 -94.777.000
Driftsresultat 12.421.000 19.371.000 8.685.000 22.523.000
Finansinntekter 494.000 338.000 508.000 1.190.000
Finanskostnader 0 -1.000 -22.000 0
Finans 494.000 337.000 486.000 1.190.000
Resultat før skatt 12.914.000 19.707.000 9.171.000 23.712.000
Skattekostnad -2.867.000 -4.689.000 -2.195.000 -6.303.000
Årsresultat 10.047.000 15.018.000 6.977.000 17.410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 384.000 285.000 248.000 106.000
Sum omløpsmidler 43.600.000 45.620.000 37.038.000 35.864.000
Sum eiendeler 43.984.000 45.905.000 37.286.000 35.970.000
Sum opptjent egenkapital 10.067.000 15.018.000 6.988.000 7.421.000
Sum egenkapital 13.354.000 18.022.000 9.992.000 9.608.000
Sum langsiktig gjeld 585.000 468.000 799.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 30.044.000 27.415.000 26.496.000 26.208.000
Sum gjeld og egenkapital 43.983.000 45.905.000 37.287.000 35.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.950.000 102.796.000 87.887.000 117.198.000
Andre inntekter 110.000 114.000 106.000 102.000
Driftsinntekter 113.060.000 102.910.000 87.992.000 117.300.000
Varekostnad -81.878.000 -65.733.000 -64.070.000 -77.183.000
Lønninger -15.596.000 -14.578.000 -12.144.000 -14.569.000
Avskrivning -105.000 -81.000 -60.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.060.000 -3.146.000 -3.033.000 -2.971.000
Driftskostnader -100.639.000 -83.538.000 -79.307.000 -94.777.000
Driftsresultat 12.421.000 19.371.000 8.685.000 22.523.000
Finansinntekter 494.000 338.000 508.000 1.190.000
Finanskostnader 0 -1.000 -22.000 0
Finans 494.000 337.000 486.000 1.190.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.047.000 15.018.000 6.977.000 17.410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 329.000 230.000 193.000 51.000
Sum varige driftsmidler 329.000 230.000 193.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 384.000 285.000 248.000 106.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.906.000 24.036.000 18.277.000 15.027.000
Andre fordringer 16.000 55.000 130.000 543.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.678.000 21.530.000 18.632.000 20.295.000
Sum omløpsmidler 43.600.000 45.620.000 37.038.000 35.864.000
Sum eiendeler 43.984.000 45.905.000 37.286.000 35.970.000
Sum opptjent egenkapital 10.067.000 15.018.000 6.988.000 7.421.000
Sum egenkapital 13.354.000 18.022.000 9.992.000 9.608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 585.000 468.000 799.000 155.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 585.000 468.000 799.000 155.000
Leverandørgjeld 9.528.000 8.950.000 6.956.000 6.500.000
Betalbar skatt 2.750.000 5.020.000 1.551.000 6.148.000
Skyldig offentlige avgifter 3.927.000 3.107.000 3.594.000 3.597.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.839.000 10.338.000 14.396.000 9.963.000
Sum kortsiktig gjeld 30.044.000 27.415.000 26.496.000 26.208.000
Sum gjeld og egenkapital 43.983.000 45.905.000 37.287.000 35.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.556.000 18.205.000 10.542.000 9.656.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.4 1.4
Soliditet 30.4 39.3 26.8 26.7
Resultatgrad 1 18.8 9.9 19.2
Rentedekningsgrad 1 394.8
Gjeldsgrad 2.3 1.5 2.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 29.4 42.9 24.7 65.9
Signatur
24.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex