Teft Invest AS
Juridisk navn:  Teft Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98206500
Postboks 156 Blomsterdalen Fleslandsvegen 160 Fax:
5868 Bergen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990413681
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/13/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Håkon Killi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75.23%
Egenkapital  
  
-16.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 38.000 884.000 1.000 0
Resultat: 403.000 1.627.000 1.929.000 1.385.000 477.000
Egenkapital: 2.148.000 2.565.000 2.143.000 1.564.000 1.780.000
Regnskap for  Teft Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 38.000 884.000 1.000 0
Driftskostnader -37.000 -60.000 -404.000 -21.000 -3.000
Driftsresultat -37.000 -22.000 480.000 -20.000 -3.000
Finansinntekter 451.000 1.745.000 1.728.000 1.444.000 480.000
Finanskostnader -10.000 -95.000 -279.000 -40.000 0
Finans 441.000 1.650.000 1.449.000 1.404.000 480.000
Resultat før skatt 403.000 1.627.000 1.929.000 1.385.000 477.000
Skattekostnad 0 -5.000 -151.000 0 -2.000
Årsresultat 403.000 1.622.000 1.779.000 1.385.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.721.000 1.713.000 1.865.000 8.246.000 1.459.000
Sum omløpsmidler 427.000 858.000 459.000 650.000 323.000
Sum eiendeler 2.148.000 2.571.000 2.324.000 8.896.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 2.465.000 2.043.000 0 0
Sum egenkapital 2.148.000 2.565.000 2.143.000 1.564.000 1.780.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.327.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 182.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.148.000 2.571.000 2.325.000 8.896.000 1.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.000 0
Andre inntekter 0 38.000 884.000 0 0
Driftsinntekter 0 38.000 884.000 1.000 0
Varekostnad 0 -32.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -28.000 -404.000 -21.000 -3.000
Driftskostnader -37.000 -60.000 -404.000 -21.000 -3.000
Driftsresultat -37.000 -22.000 480.000 -20.000 -3.000
Finansinntekter 451.000 1.745.000 1.728.000 1.444.000 480.000
Finanskostnader -10.000 -95.000 -279.000 -40.000 0
Finans 441.000 1.650.000 1.449.000 1.404.000 480.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.600.000 0
Årsresultat 403.000 1.622.000 1.779.000 1.385.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 6.492.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.492.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.721.000 1.713.000 1.865.000 1.753.000 1.459.000
Sum anleggsmidler 1.721.000 1.713.000 1.865.000 8.246.000 1.459.000
Varebeholdning 0 0 0 0 150.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 370.000 15.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 327.000 488.000 444.000 650.000 173.000
Sum omløpsmidler 427.000 858.000 459.000 650.000 323.000
Sum eiendeler 2.148.000 2.571.000 2.324.000 8.896.000 1.782.000
Sum opptjent egenkapital 2.118.000 2.465.000 2.043.000 0 0
Sum egenkapital 2.148.000 2.565.000 2.143.000 1.564.000 1.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 7.327.000 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 5.000 151.000 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 30.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 6.000 182.000 5.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.148.000 2.571.000 2.325.000 8.896.000 1.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 427.000 852.000 277.000 645.000 321.000
Likviditetsgrad 1 1 2.5 130.0 161.5
Likviditetsgrad 2 0 1 2.5 130.1 86.6
Soliditet 1 99.8 92.2 17.6 99.9
Resultatgrad -57.9 54.3 -2000.0
Rentedekningsgrad -3.7 -0.2 1.7 35.6
Gjeldsgrad 0 0 0.1 4.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 19.3 6 9 16.0 26.8
Signatur
10.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex