Tegeatech As
Juridisk navn:  Tegeatech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41129229
Bjørndalsstølen 6D Bjørndalsstølen 6D Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990507279
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/3/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bergen bemanningsservice as
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38%
Resultat  
  
-158.15%
Egenkapital  
  
-27.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.474.000 33.025.000 28.023.000 22.354.000 14.544.000
Resultat: -446.000 767.000 1.241.000 1.259.000 1.454.000
Egenkapital: 1.582.000 2.191.000 2.009.000 1.214.000 1.012.000
Regnskap for  Tegeatech As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.474.000 33.025.000 28.023.000 22.354.000 14.544.000
Driftskostnader -20.769.000 -32.011.000 -26.584.000 -20.822.000 -12.913.000
Driftsresultat -294.000 1.013.000 1.437.000 1.531.000 1.630.000
Finansinntekter 3.000 1.000 349.000 46.000 92.000
Finanskostnader -156.000 -247.000 -545.000 -319.000 -268.000
Finans -153.000 -246.000 -196.000 -273.000 -176.000
Resultat før skatt -446.000 767.000 1.241.000 1.259.000 1.454.000
Skattekostnad -39.000 -265.000 -326.000 -340.000 -429.000
Årsresultat -485.000 501.000 915.000 919.000 1.025.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.896.000 5.029.000 3.784.000 3.809.000 3.821.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 3.402.000 2.858.000 3.045.000 2.892.000
Sum eiendeler 7.172.000 8.431.000 6.642.000 6.854.000 6.713.000
Sum opptjent egenkapital 1.482.000 2.091.000 1.909.000 1.114.000 912.000
Sum egenkapital 1.582.000 2.191.000 2.009.000 1.214.000 1.012.000
Sum langsiktig gjeld 1.913.000 2.518.000 1.841.000 2.035.000 2.082.000
Sum kortsiktig gjeld 3.677.000 3.722.000 2.792.000 3.605.000 3.619.000
Sum gjeld og egenkapital 7.172.000 8.431.000 6.642.000 6.854.000 6.713.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.354.000 32.905.000 27.903.000 22.162.000 14.352.000
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 192.000 192.000
Driftsinntekter 20.474.000 33.025.000 28.023.000 22.354.000 14.544.000
Varekostnad -17.815.000 -29.352.000 -25.381.000 -19.609.000 -11.997.000
Lønninger -723.000 -1.230.000 -484.000 -503.000 -470.000
Avskrivning -317.000 -159.000 -24.000 -39.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.940.000 -1.270.000 -695.000 -671.000 -338.000
Driftskostnader -20.769.000 -32.011.000 -26.584.000 -20.822.000 -12.913.000
Driftsresultat -294.000 1.013.000 1.437.000 1.531.000 1.630.000
Finansinntekter 3.000 1.000 349.000 46.000 92.000
Finanskostnader -156.000 -247.000 -545.000 -319.000 -268.000
Finans -153.000 -246.000 -196.000 -273.000 -176.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -320.000 -120.000 -1.128.000 0
Årsresultat -485.000 501.000 915.000 919.000 1.025.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.710.000 3.710.000 3.710.000 3.710.000 3.710.000
Maskiner anlegg 947.000 1.200.000 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 112.000 13.000 37.000 55.000
Sum varige driftsmidler 4.706.000 5.022.000 3.723.000 3.747.000 3.766.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.190.000 6.000 61.000 61.000 55.000
Sum anleggsmidler 5.896.000 5.029.000 3.784.000 3.809.000 3.821.000
Varebeholdning 383.000 356.000 583.000 976.000 0
Kundefordringer 588.000 2.015.000 1.383.000 699.000 353.000
Andre fordringer 52.000 978.000 671.000 1.244.000 2.051.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 52.000 220.000 126.000 489.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 3.402.000 2.858.000 3.045.000 2.892.000
Sum eiendeler 7.172.000 8.431.000 6.642.000 6.854.000 6.713.000
Sum opptjent egenkapital 1.482.000 2.091.000 1.909.000 1.114.000 912.000
Sum egenkapital 1.582.000 2.191.000 2.009.000 1.214.000 1.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 510.000 477.000 489.000 509.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 1.913.000 2.518.000 1.841.000 2.035.000 2.082.000
Leverandørgjeld 1.965.000 1.989.000 1.058.000 603.000 1.452.000
Betalbar skatt 287.000 478.000 597.000 830.000 671.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 338.000 374.000 453.000 840.000
Utbytte 0 -320.000 -120.000 -1.128.000 0
Annen kortsiktig gjeld 692.000 440.000 273.000 1.210.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 3.677.000 3.722.000 2.792.000 3.605.000 3.619.000
Sum gjeld og egenkapital 7.172.000 8.431.000 6.642.000 6.854.000 6.713.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.401.000 -320.000 66.000 -560.000 -727.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 0.8 0.6 0.8
Soliditet 22.1 2 30.2 17.7 15.1
Resultatgrad -1.4 3.1 5.1 6.8 11.2
Rentedekningsgrad -1.9 4.1 2.6 4.9 6.4
Gjeldsgrad 3.5 2.8 2.3 4.6 5.6
Total kapitalrentabilitet -4.1 1 26.9 23.0 25.7
Signatur
23.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex