Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tegne & Byggeservice AS
Juridisk navn:  Tegne & Byggeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95818973
Postboks 3524 Stakkevollan Skattørvegen 52 Fax: 77574341
9277 Tromsø 9018 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 937207549
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fortuna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.63%
Resultat  
  
-106.81%
Egenkapital  
  
-23.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 756.000 709.000 1.234.000 1.800.000 1.803.000
Resultat: -132.000 1.937.000 247.000 -1.663.000 147.000
Egenkapital: 465.000 606.000 -880.000 -1.047.000 223.000
Regnskap for  Tegne & Byggeservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 756.000 709.000 1.234.000 1.800.000 1.803.000
Driftskostnader -891.000 1.222.000 -990.000 -3.459.000 -1.610.000
Driftsresultat -135.000 1.932.000 244.000 -1.660.000 194.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 6.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -8.000 -57.000
Finans 4.000 5.000 3.000 -2.000 -48.000
Resultat før skatt -132.000 1.937.000 247.000 -1.663.000 147.000
Skattekostnad -9.000 -451.000 -80.000 393.000 -43.000
Årsresultat -140.000 1.486.000 167.000 -1.270.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 461.000 485.000 149.000
Sum omløpsmidler 640.000 685.000 896.000 921.000 943.000
Sum eiendeler 640.000 694.000 1.357.000 1.406.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 506.000 -980.000 -1.147.000 123.000
Sum egenkapital 465.000 606.000 -880.000 -1.047.000 223.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 88.000 2.237.000 2.454.000 818.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 694.000 1.357.000 1.407.000 1.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 756.000 709.000 1.234.000 1.572.000 1.911.000
Andre inntekter 0 0 0 227.000 -107.000
Driftsinntekter 756.000 709.000 1.234.000 1.800.000 1.803.000
Varekostnad -134.000 -91.000 -15.000 -361.000 -192.000
Lønninger -479.000 -270.000 -539.000 -724.000 -766.000
Avskrivning 0 -1.000 -5.000 -6.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 1.584.000 -431.000 -2.368.000 -640.000
Driftskostnader -891.000 1.222.000 -990.000 -3.459.000 -1.610.000
Driftsresultat -135.000 1.932.000 244.000 -1.660.000 194.000
Finansinntekter 4.000 6.000 6.000 6.000 9.000
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 -8.000 -57.000
Finans 4.000 5.000 3.000 -2.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 1.486.000 167.000 -1.270.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 460.000 480.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 2.000 106.000
Driftsløsøre 0 0 1.000 4.000 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 1.000 6.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 461.000 485.000 149.000
Varebeholdning 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000
Kundefordringer 95.000 54.000 170.000 4.000 130.000
Andre fordringer 7.000 0 27.000 51.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 379.000 448.000 614.000 533.000
Sum omløpsmidler 640.000 685.000 896.000 921.000 943.000
Sum eiendeler 640.000 694.000 1.357.000 1.406.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 506.000 -980.000 -1.147.000 123.000
Sum egenkapital 465.000 606.000 -880.000 -1.047.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 343.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Leverandørgjeld 11.000 21.000 12.000 218.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 60.000 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 21.000 120.000 93.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 46.000 2.045.000 2.092.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 88.000 2.237.000 2.454.000 818.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 694.000 1.357.000 1.407.000 1.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 597.000 -1.341.000 -1.533.000 125.000
Likviditetsgrad 1 3.7 7.8 0.4 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 4.9 0.3 0.3 0.9
Soliditet 72.7 87.3 -64.8 -74.4 20.4
Resultatgrad -17.9 272.5 19.8 -92.2 10.8
Rentedekningsgrad 1 81.3 -207.5 3.6
Gjeldsgrad 0.4 0.1 -2.5 -2.3 3.9
Total kapitalrentabilitet -20.5 279.3 18.4 -117.6 18.6
Signatur
08.12.2016
SIGNATUR
HENRIKSEN LAURITZ JOHANNES
Prokurister
08.12.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HENRIKSEN LAURITZ JOHANNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex