Teknikk AS
Juridisk navn:  Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67154200
Holmaveien 21 Fossumveien 23 Fax: 67162121
1339 Vøyenenga 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980079600
Aksjekapital: 10.050.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 6/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.53%
Resultat  
  
-523.75%
Egenkapital  
  
-3.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 126.206.000 156.844.000 140.656.000 139.523.000 125.173.000
Resultat: -13.348.000 3.150.000 -5.532.000 -21.456.000 -16.587.000
Egenkapital: 29.141.000 30.174.000 29.991.000 29.744.000 28.438.000
Regnskap for  Teknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 126.206.000 156.844.000 140.656.000 139.523.000 125.173.000
Driftskostnader -138.365.000 -152.861.000 -144.496.000 -160.344.000 -140.169.000
Driftsresultat -12.160.000 3.983.000 -3.841.000 -20.821.000 -14.996.000
Finansinntekter 186.000 377.000 400.000 929.000 237.000
Finanskostnader -1.374.000 -1.210.000 -2.092.000 -1.563.000 -1.829.000
Finans -1.188.000 -833.000 -1.692.000 -634.000 -1.592.000
Resultat før skatt -13.348.000 3.150.000 -5.532.000 -21.456.000 -16.587.000
Skattekostnad 2.908.000 -654.000 1.388.000 5.420.000 4.559.000
Årsresultat -10.440.000 2.495.000 -4.144.000 -16.036.000 -12.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.902.000 37.690.000 39.996.000 36.166.000 28.036.000
Sum omløpsmidler 50.478.000 39.693.000 54.706.000 72.327.000 55.007.000
Sum eiendeler 87.380.000 77.383.000 94.702.000 108.493.000 83.043.000
Sum opptjent egenkapital -2.460.000 -1.427.000 -1.610.000 -1.857.000 -3.163.000
Sum egenkapital 29.141.000 30.174.000 29.991.000 29.744.000 28.438.000
Sum langsiktig gjeld 3.662.000 4.542.000 5.782.000 6.989.000 7.832.000
Sum kortsiktig gjeld 54.578.000 42.668.000 58.928.000 71.760.000 46.773.000
Sum gjeld og egenkapital 87.381.000 77.384.000 94.701.000 108.493.000 83.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.206.000 156.844.000 84.348.000 93.896.000 90.557.000
Andre inntekter 0 0 56.308.000 45.627.000 34.617.000
Driftsinntekter 126.206.000 156.844.000 140.656.000 139.523.000 125.173.000
Varekostnad -55.397.000 -59.254.000 -59.761.000 -62.696.000 -58.415.000
Lønninger -37.845.000 -37.066.000 -36.164.000 -36.380.000 -34.158.000
Avskrivning -9.215.000 -9.952.000 -9.162.000 -8.383.000 -8.708.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.908.000 -46.589.000 -39.409.000 -52.885.000 -38.888.000
Driftskostnader -138.365.000 -152.861.000 -144.496.000 -160.344.000 -140.169.000
Driftsresultat -12.160.000 3.983.000 -3.841.000 -20.821.000 -14.996.000
Finansinntekter 186.000 377.000 400.000 929.000 237.000
Finanskostnader -1.374.000 -1.210.000 -2.092.000 -1.563.000 -1.829.000
Finans -1.188.000 -833.000 -1.692.000 -634.000 -1.592.000
Konsernbidrag 9.407.000 -2.313.000 4.391.000 17.342.000 9.916.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.440.000 2.495.000 -4.144.000 -16.036.000 -12.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.849.000 2.955.000 2.710.000 3.931.000 5.324.000
Sum varige driftsmidler 35.904.000 36.586.000 39.003.000 35.093.000 26.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 999.000 1.104.000 993.000 1.073.000 1.090.000
Sum anleggsmidler 36.902.000 37.690.000 39.996.000 36.166.000 28.036.000
Varebeholdning 22.053.000 19.573.000 20.838.000 23.748.000 21.265.000
Kundefordringer 14.358.000 18.145.000 22.952.000 21.451.000 17.298.000
Andre fordringer 1.314.000 785.000 2.797.000 2.632.000 1.232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 25.000 712.000 48.000 71.000
Sum omløpsmidler 50.478.000 39.693.000 54.706.000 72.327.000 55.007.000
Sum eiendeler 87.380.000 77.383.000 94.702.000 108.493.000 83.043.000
Sum opptjent egenkapital -2.460.000 -1.427.000 -1.610.000 -1.857.000 -3.163.000
Sum egenkapital 29.141.000 30.174.000 29.991.000 29.744.000 28.438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.421.000 1.676.000 1.712.000 1.714.000 1.353.000
Gjeld til kredittinstitutt 36.444.000 26.841.000 37.820.000 47.580.000 27.970.000
Sum langsiktig gjeld 3.662.000 4.542.000 5.782.000 6.989.000 7.832.000
Leverandørgjeld 7.710.000 5.305.000 9.223.000 14.676.000 12.097.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.558.000 5.708.000 6.027.000 3.386.000 2.459.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.866.000 4.813.000 5.858.000 6.118.000 4.247.000
Sum kortsiktig gjeld 54.578.000 42.668.000 58.928.000 71.760.000 46.773.000
Sum gjeld og egenkapital 87.381.000 77.384.000 94.701.000 108.493.000 83.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.100.000 -2.975.000 -4.222.000 567.000 8.234.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Soliditet 33.3 3 31.7 27.4 34.2
Resultatgrad -9.6 2.5 -2.7 -14.9 -12.0
Rentedekningsgrad -8.9 3.3 -1.8 -13.3 -8.1
Gjeldsgrad 2 1.6 2.2 2.6 1.9
Total kapitalrentabilitet -13.7 5.6 -3.6 -18.3 -17.8
Signatur
21.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex