Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknikk Bygg Og Tømrerfirma As
Juridisk navn:  Teknikk Bygg Og Tømrerfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91808053
Industriveien 18 Industriveien 18 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913542738
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/22/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.94%
Resultat  
  
-83.95%
Egenkapital  
  
-26.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.461.000 14.598.000 9.365.000 6.414.000 3.530.000
Resultat: 100.000 623.000 -217.000 565.000 -205.000
Egenkapital: 417.000 571.000 94.000 306.000 -162.000
Regnskap for  Teknikk Bygg Og Tømrerfirma As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.461.000 14.598.000 9.365.000 6.414.000 3.530.000
Driftskostnader -14.313.000 -13.962.000 -9.581.000 -5.846.000 -3.735.000
Driftsresultat 147.000 637.000 -216.000 567.000 -205.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -47.000 -14.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -46.000 -13.000 -1.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 100.000 623.000 -217.000 565.000 -205.000
Skattekostnad -54.000 -146.000 5.000 -97.000 3.000
Årsresultat 46.000 477.000 -213.000 468.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 340.000 298.000 167.000 90.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.720.000 1.642.000 1.032.000 310.000
Sum eiendeler 3.032.000 3.018.000 1.809.000 1.122.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 387.000 541.000 64.000 276.000 -192.000
Sum egenkapital 417.000 571.000 94.000 306.000 -162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.615.000 2.447.000 1.715.000 812.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000 3.018.000 1.809.000 1.123.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.142.000 14.309.000 9.475.000 6.404.000 3.530.000
Andre inntekter 319.000 289.000 -110.000 10.000 0
Driftsinntekter 14.461.000 14.598.000 9.365.000 6.414.000 3.530.000
Varekostnad -7.424.000 -8.058.000 -5.177.000 -3.120.000 -1.878.000
Lønninger -4.127.000 -3.934.000 -2.690.000 -1.753.000 -1.221.000
Avskrivning -111.000 -64.000 -50.000 -23.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.651.000 -1.906.000 -1.664.000 -950.000 -620.000
Driftskostnader -14.313.000 -13.962.000 -9.581.000 -5.846.000 -3.735.000
Driftsresultat 147.000 637.000 -216.000 567.000 -205.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -47.000 -14.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -46.000 -13.000 -1.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 477.000 -213.000 468.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 261.000 195.000 149.000 90.000 46.000
Sum varige driftsmidler 261.000 195.000 149.000 90.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 79.000 104.000 18.000 0 0
Sum anleggsmidler 340.000 298.000 167.000 90.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.236.000 1.701.000 602.000 213.000 209.000
Andre fordringer 803.000 278.000 167.000 105.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 653.000 741.000 873.000 714.000 79.000
Sum omløpsmidler 2.692.000 2.720.000 1.642.000 1.032.000 310.000
Sum eiendeler 3.032.000 3.018.000 1.809.000 1.122.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 387.000 541.000 64.000 276.000 -192.000
Sum egenkapital 417.000 571.000 94.000 306.000 -162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Leverandørgjeld 1.523.000 1.081.000 935.000 264.000 237.000
Betalbar skatt 54.000 146.000 0 93.000 0
Skyldig offentlige avgifter 252.000 485.000 408.000 297.000 156.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 587.000 735.000 372.000 158.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 2.615.000 2.447.000 1.715.000 812.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.032.000 3.018.000 1.809.000 1.123.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 273.000 -73.000 220.000 -209.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1.3 0.6
Soliditet 13.8 18.9 5.2 27.2 -45.4
Resultatgrad 1 4.4 -2.3 8.8 -5.8
Rentedekningsgrad 3.1 45.5 1 -205.0
Gjeldsgrad 6.3 4.3 18.2 2.7 -3.2
Total kapitalrentabilitet 4.9 21.1 -11.9 50.5 -57.4
Signatur
19.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex