Teknikk Eiendom As
Juridisk navn:  Teknikk Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Robotvegen 10 Robotvegen 10 Fax:
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 915188354
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.24%
Resultat  
  
-19.75%
Egenkapital  
  
9.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.354.000 3.431.000 635.000 0 0
Resultat: 760.000 947.000 -632.000 129.000 -392.000
Egenkapital: 9.554.000 8.739.000 8.094.000 8.727.000 4.598.000
Regnskap for  Teknikk Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.354.000 3.431.000 635.000 0 0
Driftskostnader -1.429.000 -1.288.000 -326.000 -73.000 -25.000
Driftsresultat 1.925.000 2.142.000 309.000 -73.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 5.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -1.171.000 -1.200.000 -943.000 201.000 -367.000
Finans -1.164.000 -1.195.000 -940.000 202.000 -367.000
Resultat før skatt 760.000 947.000 -632.000 129.000 -392.000
Skattekostnad 55.000 0 0 0 0
Årsresultat 815.000 947.000 -632.000 129.000 -392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.564.000 39.698.000 38.040.000 13.582.000 12.357.000
Sum omløpsmidler 833.000 559.000 1.035.000 3.418.000 286.000
Sum eiendeler 40.397.000 40.257.000 39.075.000 17.000.000 12.643.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 -261.000 -896.000 -263.000 -392.000
Sum egenkapital 9.554.000 8.739.000 8.094.000 8.727.000 4.598.000
Sum langsiktig gjeld 30.190.000 31.219.000 29.599.000 8.273.000 8.000.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 298.000 1.381.000 1.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 40.396.000 40.256.000 39.074.000 17.001.000 12.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.354.000 3.431.000 20.000 0 0
Andre inntekter 0 0 615.000 0 0
Driftsinntekter 3.354.000 3.431.000 635.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning -546.000 -514.000 -123.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -883.000 -773.000 -203.000 -73.000 -25.000
Driftskostnader -1.429.000 -1.288.000 -326.000 -73.000 -25.000
Driftsresultat 1.925.000 2.142.000 309.000 -73.000 -25.000
Finansinntekter 7.000 5.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -1.171.000 -1.200.000 -943.000 201.000 -367.000
Finans -1.164.000 -1.195.000 -940.000 202.000 -367.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 815.000 947.000 -632.000 129.000 -392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 39.431.000 39.565.000 24.458.000 0 242.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 133.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 39.564.000 39.698.000 24.458.000 0 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 13.582.000 13.582.000 12.115.000
Sum anleggsmidler 39.564.000 39.698.000 38.040.000 13.582.000 12.357.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 667.000 348.000 106.000 0 0
Andre fordringer 20.000 19.000 241.000 9.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 192.000 687.000 3.410.000 229.000
Sum omløpsmidler 833.000 559.000 1.035.000 3.418.000 286.000
Sum eiendeler 40.397.000 40.257.000 39.075.000 17.000.000 12.643.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 -261.000 -896.000 -263.000 -392.000
Sum egenkapital 9.554.000 8.739.000 8.094.000 8.727.000 4.598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.970.000 2.025.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.190.000 31.219.000 29.599.000 8.273.000 8.000.000
Leverandørgjeld 506.000 236.000 1.381.000 1.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 65.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 -3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 652.000 298.000 1.381.000 1.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 40.396.000 40.256.000 39.074.000 17.001.000 12.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 181.000 261.000 -346.000 3.417.000 241.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 0.7 3 6.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 0.7 3 6.4
Soliditet 23.7 21.7 20.7 51.3 36.4
Resultatgrad 57.4 62.4 48.7
Rentedekningsgrad 1.6 1.8 0.3 0.4 -0.1
Gjeldsgrad 3.2 3.6 3.8 0.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 5.3 0.8 -0.4 -0.2
Signatur
18.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex