Teknikk Gruppen AS
Juridisk navn:  Teknikk Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55114550
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax: 55114551
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 884944732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/30/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.27%
Resultat  
  
-111.27%
Egenkapital  
  
-177.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 145.000 205.000 317.000 840.000 51.000
Resultat: -150.000 -71.000 6.258.000 255.000 -2.197.000
Egenkapital: -51.000 66.000 969.000 -1.737.000 -1.925.000
Regnskap for  Teknikk Gruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 145.000 205.000 317.000 840.000 51.000
Driftskostnader -248.000 -282.000 -309.000 -523.000 -53.000
Driftsresultat -103.000 -77.000 8.000 317.000 -3.000
Finansinntekter 2.000 52.000 6.291.000 12.000 535.000
Finanskostnader -49.000 -47.000 -41.000 -74.000 -2.730.000
Finans -47.000 5.000 6.250.000 -62.000 -2.195.000
Resultat før skatt -150.000 -71.000 6.258.000 255.000 -2.197.000
Skattekostnad 33.000 18.000 -11.000 -67.000 -52.000
Årsresultat -117.000 -53.000 6.246.000 188.000 -2.250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 539.000 649.000 758.000 1.178.000 274.000
Sum omløpsmidler 159.000 189.000 1.133.000 1.036.000 1.277.000
Sum eiendeler 698.000 838.000 1.891.000 2.214.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -34.000 869.000 -1.837.000 -2.025.000
Sum egenkapital -51.000 66.000 969.000 -1.737.000 -1.925.000
Sum langsiktig gjeld 623.000 735.000 849.000 3.728.000 3.423.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 37.000 72.000 223.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 698.000 838.000 1.890.000 2.214.000 1.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 145.000 205.000 317.000 840.000 51.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 145.000 205.000 317.000 840.000 51.000
Varekostnad 0 -55.000 -5.000 -259.000 -19.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -110.000 -110.000 -110.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -117.000 -194.000 -255.000 -34.000
Driftskostnader -248.000 -282.000 -309.000 -523.000 -53.000
Driftsresultat -103.000 -77.000 8.000 317.000 -3.000
Finansinntekter 2.000 52.000 6.291.000 12.000 535.000
Finanskostnader -49.000 -47.000 -41.000 -74.000 -2.730.000
Finans -47.000 5.000 6.250.000 -62.000 -2.195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -850.000 -3.540.000 0 0
Årsresultat -117.000 -53.000 6.246.000 188.000 -2.250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 539.000 649.000 758.000 868.000 0
Sum varige driftsmidler 539.000 649.000 758.000 868.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 310.000 274.000
Sum anleggsmidler 539.000 649.000 758.000 1.178.000 274.000
Varebeholdning 0 0 55.000 0 0
Kundefordringer 65.000 88.000 67.000 354.000 51.000
Andre fordringer 91.000 100.000 1.000.000 585.000 1.166.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000 10.000 97.000 61.000
Sum omløpsmidler 159.000 189.000 1.133.000 1.036.000 1.277.000
Sum eiendeler 698.000 838.000 1.891.000 2.214.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -34.000 869.000 -1.837.000 -2.025.000
Sum egenkapital -51.000 66.000 969.000 -1.737.000 -1.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 51.000 40.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 623.000 735.000 849.000 3.728.000 3.423.000
Leverandørgjeld 74.000 35.000 2.000 46.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 15.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 0 7.000 106.000 0
Utbytte 0 -850.000 -3.540.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 2.000 63.000 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 37.000 72.000 223.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 698.000 838.000 1.890.000 2.214.000 1.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 152.000 1.061.000 813.000 1.225.000
Likviditetsgrad 1 1.3 5.1 1 4.6 24.6
Likviditetsgrad 2 1.3 5.1 1 4.6 24.6
Soliditet -7.3 7.9 51.3 -78.5 -124.2
Resultatgrad -37.6 2.5 37.7 -5.9
Rentedekningsgrad -2.1 -1.6 0.2 4.3 0.2
Gjeldsgrad -14.7 11.7 1 -2.3 -1.8
Total kapitalrentabilitet -14.5 333.3 14.9 34.3
Signatur
15.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex