Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknikk Og Prosjekt AS
Juridisk navn:  Teknikk Og Prosjekt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48068009
Postboks 401 Sentum Næringshage AS Fearnleys gate 8 Fax: 85243216
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 990180482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trondheim Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.59%
Resultat  
  
-136.36%
Egenkapital  
  
-1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.000 74.000 34.000 73.000 73.000
Resultat: -8.000 22.000 -7.000 -6.000 2.000
Egenkapital: 481.000 487.000 479.000 488.000 495.000
Regnskap for  Teknikk Og Prosjekt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.000 74.000 34.000 73.000 73.000
Driftskostnader -47.000 -25.000 -42.000 -78.000 -71.000
Driftsresultat -7.000 49.000 -8.000 -5.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -27.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 -27.000 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt -8.000 22.000 -7.000 -6.000 2.000
Skattekostnad 2.000 -14.000 -1.000 -2.000 -7.000
Årsresultat -6.000 8.000 -9.000 -7.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 60.000 101.000 102.000 104.000
Sum omløpsmidler 416.000 442.000 383.000 389.000 403.000
Sum eiendeler 487.000 502.000 484.000 491.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 381.000 387.000 379.000 388.000 395.000
Sum egenkapital 481.000 487.000 479.000 488.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 15.000 4.000 4.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 502.000 483.000 492.000 507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 74.000 34.000 73.000 73.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 74.000 34.000 73.000 73.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.000 0 -4.000 -4.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -25.000 -38.000 -74.000 -68.000
Driftskostnader -47.000 -25.000 -42.000 -78.000 -71.000
Driftsresultat -7.000 49.000 -8.000 -5.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -27.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 -27.000 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 8.000 -9.000 -7.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 60.000 74.000 75.000 77.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 71.000 60.000 101.000 102.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 76.000 0 0 78.000
Andre fordringer 144.000 4.000 2.000 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 362.000 380.000 382.000 321.000
Sum omløpsmidler 416.000 442.000 383.000 389.000 403.000
Sum eiendeler 487.000 502.000 484.000 491.000 507.000
Sum opptjent egenkapital 381.000 387.000 379.000 388.000 395.000
Sum egenkapital 481.000 487.000 479.000 488.000 495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 14.000 3.000 3.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 15.000 4.000 4.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 488.000 502.000 483.000 492.000 507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 427.000 379.000 385.000 391.000
Likviditetsgrad 1 59.4 29.5 95.8 97.3 33.6
Likviditetsgrad 2 59.4 29.5 95.8 97.3 33.6
Soliditet 98.6 9 99.2 99.2 97.6
Resultatgrad -17.1 66.2 -23.5 -6.8 2.7
Rentedekningsgrad 1.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 9.8 -1.7 0.6
Signatur
27.02.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
27.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex