Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknikk Partner As
Juridisk navn:  Teknikk Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamleveien 31 Gamleveien 31 Fax:
2016 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 923153756
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.395.000
Resultat: -155.000
Egenkapital: -125.000
Regnskap for  Teknikk Partner As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.395.000
Driftskostnader -1.550.000
Driftsresultat -155.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -155.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 145.000
Sum opptjent egenkapital -155.000
Sum egenkapital -125.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 270.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.395.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.395.000
Varekostnad -524.000
Lønninger -783.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -243.000
Driftskostnader -1.550.000
Driftsresultat -155.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 80.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 65.000
Sum omløpsmidler 145.000
Sum eiendeler 145.000
Sum opptjent egenkapital -155.000
Sum egenkapital -125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 251.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -86.2
Resultatgrad -11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.2
Total kapitalrentabilitet -106.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex