Teknikken Eiendom AS
Juridisk navn:  Teknikken Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91658484
Lundevågveien 3C Lundevågveien 3C Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 993289051
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.49%
Resultat  
  
17.69%
Egenkapital  
  
16.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.296.000 1.217.000 1.101.000 1.110.000 998.000
Resultat: 306.000 260.000 215.000 276.000 166.000
Egenkapital: 1.716.000 1.477.000 1.265.000 1.091.000 876.000
Regnskap for  Teknikken Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.296.000 1.217.000 1.101.000 1.110.000 998.000
Driftskostnader -713.000 -709.000 -630.000 -551.000 -538.000
Driftsresultat 583.000 508.000 471.000 559.000 459.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -281.000 -252.000 -259.000 -285.000 -294.000
Finans -277.000 -249.000 -256.000 -282.000 -293.000
Resultat før skatt 306.000 260.000 215.000 276.000 166.000
Skattekostnad -67.000 -47.000 -42.000 -61.000 -35.000
Årsresultat 239.000 212.000 174.000 215.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.673.000 11.972.000 12.236.000 12.535.000 12.778.000
Sum omløpsmidler 580.000 568.000 426.000 481.000 442.000
Sum eiendeler 12.253.000 12.540.000 12.662.000 13.016.000 13.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 977.000 765.000 591.000 376.000
Sum egenkapital 1.716.000 1.477.000 1.265.000 1.091.000 876.000
Sum langsiktig gjeld 10.371.000 10.846.000 11.308.000 11.777.000 12.225.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 216.000 89.000 148.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 12.253.000 12.539.000 12.662.000 13.016.000 13.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.296.000 1.217.000 1.101.000 1.110.000 998.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.296.000 1.217.000 1.101.000 1.110.000 998.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -299.000 -299.000 -299.000 -243.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -414.000 -410.000 -331.000 -308.000 -296.000
Driftskostnader -713.000 -709.000 -630.000 -551.000 -538.000
Driftsresultat 583.000 508.000 471.000 559.000 459.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -281.000 -252.000 -259.000 -285.000 -294.000
Finans -277.000 -249.000 -256.000 -282.000 -293.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 212.000 174.000 215.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.669.000 11.943.000 12.182.000 12.456.000 12.674.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 29.000 54.000 79.000 104.000
Sum varige driftsmidler 11.673.000 11.972.000 12.236.000 12.535.000 12.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.673.000 11.972.000 12.236.000 12.535.000 12.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 381.000 301.000 170.000 245.000 184.000
Andre fordringer 0 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 267.000 249.000 237.000 258.000
Sum omløpsmidler 580.000 568.000 426.000 481.000 442.000
Sum eiendeler 12.253.000 12.540.000 12.662.000 13.016.000 13.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.216.000 977.000 765.000 591.000 376.000
Sum egenkapital 1.716.000 1.477.000 1.265.000 1.091.000 876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 311.000 276.000 228.000 187.000 125.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.371.000 10.846.000 11.308.000 11.777.000 12.225.000
Leverandørgjeld 39.000 127.000 22.000 13.000 50.000
Betalbar skatt 32.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 19.000 22.000 39.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 70.000 45.000 97.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 216.000 89.000 148.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 12.253.000 12.539.000 12.662.000 13.016.000 13.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 414.000 352.000 337.000 333.000 324.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.6 4.8 3.3 3.7
Likviditetsgrad 2 3.5 2.6 4.8 3.3 3.8
Soliditet 1 11.8 1 8.4 6.6
Resultatgrad 4 41.7 42.8 50.4 46.0
Rentedekningsgrad 2.1 2 1.8 2 1.6
Gjeldsgrad 6.1 7.5 9 10.9 14.1
Total kapitalrentabilitet 4.8 4.1 3.7 4.3 3.5
Signatur
05.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex