Teknikkhuset As
Juridisk navn:  Teknikkhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45391790
c/o Thor Harald Johansen Lillengveien 1B c/o Thor Harald Johansen Lillengveien 1B Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914521025
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
533.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 11.000 105.000 347.000
Resultat: 0 -4.000 -3.000 -32.000 -55.000
Egenkapital: 13.000 -3.000 1.000 10.000 41.000
Regnskap for  Teknikkhuset As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 11.000 105.000 347.000
Driftskostnader 0 -4.000 -14.000 -134.000 -402.000
Driftsresultat 0 -4.000 -3.000 -30.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -3.000
Finans 0 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 0 -4.000 -3.000 -32.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 14.000
Årsresultat 0 -4.000 -3.000 -32.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 18.000 29.000 57.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 7.000 30.000
Sum eiendeler 14.000 14.000 18.000 36.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -27.000 -23.000 -14.000 17.000
Sum egenkapital 13.000 -3.000 1.000 10.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 17.000 0 25.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 14.000 17.000 36.000 86.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 5.000 105.000 347.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 11.000 105.000 347.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 0 -52.000 -324.000
Avskrivning 0 -4.000 -6.000 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -8.000 -81.000 -77.000
Driftskostnader 0 -4.000 -14.000 -134.000 -402.000
Driftsresultat 0 -4.000 -3.000 -30.000 -56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -3.000
Finans 0 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 -3.000 -32.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 4.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 28.000
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 18.000 29.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 7.000 23.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 7.000 30.000
Sum eiendeler 14.000 14.000 18.000 36.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -27.000 -23.000 -14.000 17.000
Sum egenkapital 13.000 -3.000 1.000 10.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.000 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 -1.000 -1.000 14.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 18.000 1.000 11.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 17.000 0 25.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 14.000 17.000 36.000 86.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -17.000 0 -18.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3 0.7
Soliditet 92.9 -21.4 5.9 27.8 47.7
Resultatgrad -27.3 -28.6 -16.1
Rentedekningsgrad -17.7
Gjeldsgrad 0.1 -5.7 1 2.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 -28.6 -17.6 -83.3 -61.6
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex