Teknikkpartner AS
Juridisk navn:  Teknikkpartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99448406
Postboks 299 Billingstadsletta 35 Fax: 66983015
1377 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 983653359
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 8/21/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Insignis As
Regnskapsfører: Millor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.14%
Resultat  
  
-50.51%
Egenkapital  
  
27.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 279.000 571.000 355.000 533.000 597.000
Resultat: 49.000 99.000 17.000 63.000 35.000
Egenkapital: 230.000 181.000 82.000 65.000 2.000
Regnskap for  Teknikkpartner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 279.000 571.000 355.000 533.000 597.000
Driftskostnader -229.000 -465.000 -325.000 -454.000 -535.000
Driftsresultat 49.000 106.000 31.000 79.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -7.000 -14.000 -17.000 -28.000
Finans 0 -7.000 -14.000 -17.000 -27.000
Resultat før skatt 49.000 99.000 17.000 63.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -62.000
Årsresultat 49.000 99.000 17.000 63.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 256.000 198.000 542.000 780.000 840.000
Sum eiendeler 256.000 198.000 542.000 780.000 840.000
Sum opptjent egenkapital -520.000 -569.000 -668.000 -685.000 -748.000
Sum egenkapital 230.000 181.000 82.000 65.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 400.000 600.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 60.000 115.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 199.000 542.000 780.000 840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 279.000 571.000 334.000 377.000 563.000
Andre inntekter 0 0 21.000 156.000 34.000
Driftsinntekter 279.000 571.000 355.000 533.000 597.000
Varekostnad -121.000 -334.000 -186.000 -191.000 -306.000
Lønninger 0 -3.000 -3.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -128.000 -136.000 -263.000 -229.000
Driftskostnader -229.000 -465.000 -325.000 -454.000 -535.000
Driftsresultat 49.000 106.000 31.000 79.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -7.000 -14.000 -17.000 -28.000
Finans 0 -7.000 -14.000 -17.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 99.000 17.000 63.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 77.000 95.000 252.000 275.000 342.000
Kundefordringer 8.000 2.000 73.000 83.000 106.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 101.000 215.000 421.000 392.000
Sum omløpsmidler 256.000 198.000 542.000 780.000 840.000
Sum eiendeler 256.000 198.000 542.000 780.000 840.000
Sum opptjent egenkapital -520.000 -569.000 -668.000 -685.000 -748.000
Sum egenkapital 230.000 181.000 82.000 65.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 400.000 600.000 800.000
Leverandørgjeld 1.000 0 34.000 78.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 4.000 5.000 16.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 13.000 21.000 20.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 18.000 60.000 115.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 257.000 199.000 542.000 780.000 840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 180.000 482.000 665.000 802.000
Likviditetsgrad 1 9.5 11 9 6.8 22.1
Likviditetsgrad 2 6.6 5.7 4.8 4.4 13.2
Soliditet 89.5 9 15.1 8.3 0.2
Resultatgrad 17.6 18.6 8.7 14.8 10.4
Rentedekningsgrad 15.1 2.2 4.6 2.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 5.6 1 419.0
Total kapitalrentabilitet 19.1 53.3 5.7 10.1 7.5
Signatur
30.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex