Teknikkspesialisten As
Juridisk navn:  Teknikkspesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46411414
Repslagergata 8 Repslagergata 8 Fax:
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 914446228
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/29/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wican Regnskap Halden As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.77%
Resultat  
  
-161.58%
Egenkapital  
  
-446.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.264.000 822.000 66.000 46.000 1.168.000
Resultat: -375.000 609.000 -386.000 -63.000 14.000
Egenkapital: -291.000 84.000 -394.000 -9.000 55.000
Regnskap for  Teknikkspesialisten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.264.000 822.000 66.000 46.000 1.168.000
Driftskostnader -1.635.000 -213.000 -452.000 -108.000 -1.153.000
Driftsresultat -371.000 609.000 -386.000 -62.000 15.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 0 0 -1.000 -2.000
Finans -4.000 0 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -375.000 609.000 -386.000 -63.000 14.000
Skattekostnad 0 -133.000 0 0 0
Årsresultat -375.000 476.000 -386.000 -63.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 11.000 23.000 33.000 45.000
Sum omløpsmidler 315.000 344.000 16.000 384.000 437.000
Sum eiendeler 317.000 355.000 39.000 417.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 36.000 -442.000 -57.000 7.000
Sum egenkapital -291.000 84.000 -394.000 -9.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 607.000 270.000 433.000 425.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 354.000 39.000 416.000 482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.264.000 822.000 66.000 46.000 1.090.000
Andre inntekter 0 0 0 0 78.000
Driftsinntekter 1.264.000 822.000 66.000 46.000 1.168.000
Varekostnad -531.000 -171.000 -6.000 -27.000 -524.000
Lønninger -612.000 -3.000 0 0 -173.000
Avskrivning -9.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -483.000 -300.000 -434.000 -69.000 -444.000
Driftskostnader -1.635.000 -213.000 -452.000 -108.000 -1.153.000
Driftsresultat -371.000 609.000 -386.000 -62.000 15.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 0 0 -1.000 -2.000
Finans -4.000 0 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -375.000 476.000 -386.000 -63.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 9.000 21.000 33.000 45.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 9.000 21.000 33.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 11.000 23.000 33.000 45.000
Varebeholdning 202.000 273.000 0 0 0
Kundefordringer 90.000 22.000 0 2.000 23.000
Andre fordringer 6.000 34.000 0 382.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 14.000 16.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 315.000 344.000 16.000 384.000 437.000
Sum eiendeler 317.000 355.000 39.000 417.000 482.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 36.000 -442.000 -57.000 7.000
Sum egenkapital -291.000 84.000 -394.000 -9.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 256.000 92.000 79.000 272.000 231.000
Betalbar skatt 0 133.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 32.000 6.000 153.000 169.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 270.000 14.000 347.000 0 27.000
Sum kortsiktig gjeld 607.000 270.000 433.000 425.000 427.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 354.000 39.000 416.000 482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -292.000 74.000 -417.000 -41.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0 0.9 1.1
Soliditet -92.1 23.7 -1010.3 -2.2 11.4
Resultatgrad -29.4 74.1 -584.8 -134.8 1.3
Rentedekningsgrad -46.4 8.0
Gjeldsgrad -2.1 3.2 -1.1 -47.2 7.8
Total kapitalrentabilitet -116.1 1 -989.7 -14.9 3.3
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex