Teknikksupport AS
Juridisk navn:  Teknikksupport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45207638
Gitleveien 3 Gitleveien 3 Fax:
4372 Egersund 4372 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 989284681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvik-Olsen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35.29%
Egenkapital  
  
-9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 3.000 0 0 0
Resultat: -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Egenkapital: -120.000 -110.000 -93.000 -73.000 -50.000
Regnskap for  Teknikksupport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 3.000 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -20.000 -20.000 -23.000 -20.000
Driftsresultat -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 1.000 5.000 14.000 11.000
Sum eiendeler 0 1.000 5.000 14.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -210.000 -193.000 -173.000 -150.000
Sum egenkapital -120.000 -110.000 -93.000 -73.000 -50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 110.000 98.000 87.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 5.000 14.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 3.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -20.000 -20.000 -23.000 -20.000
Driftskostnader -11.000 -20.000 -20.000 -23.000 -20.000
Driftsresultat -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -17.000 -20.000 -23.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 5.000 10.000 3.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 5.000 14.000 11.000
Sum eiendeler 0 1.000 5.000 14.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -220.000 -210.000 -193.000 -173.000 -150.000
Sum egenkapital -120.000 -110.000 -93.000 -73.000 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 110.000 98.000 86.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 110.000 98.000 87.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 5.000 14.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 -109.000 -93.000 -73.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.2 0.2
Soliditet -521.4 -454.5
Resultatgrad -566.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet -164.3 -181.8
Signatur
22.12.2010
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex