Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknisk Forretningsutvikling As
Juridisk navn:  Teknisk Forretningsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93253331
C/O Geirmund Kaland Nordåsvegen 185 C/O Geirmund Kaland Nordåsvegen 185 Fax:
5235 Rådal 5235 Rådal
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 896466712
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Calculus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
535.71%
Egenkapital  
  
435.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 170.000 0 0 0 87.000
Resultat: 61.000 -14.000 78.000 -38.000 -94.000
Egenkapital: 75.000 14.000 28.000 -50.000 -12.000
Regnskap for  Teknisk Forretningsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 170.000 0 0 0 87.000
Driftskostnader -109.000 -14.000 -11.000 -31.000 -174.000
Driftsresultat 61.000 -14.000 -10.000 -30.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 90.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -8.000 -7.000
Finans 0 0 88.000 -8.000 -7.000
Resultat før skatt 61.000 -14.000 78.000 -38.000 -94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -14.000 78.000 -38.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 26.000 36.000
Sum omløpsmidler 81.000 14.000 28.000 34.000 59.000
Sum eiendeler 94.000 14.000 28.000 60.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -86.000 -72.000 -150.000 -112.000
Sum egenkapital 75.000 14.000 28.000 -50.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 0 0 110.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 14.000 28.000 60.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 0 0 0 87.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 170.000 0 0 0 87.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 3.000 0 -24.000
Avskrivning 0 0 -1.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -14.000 -13.000 -21.000 -140.000
Driftskostnader -109.000 -14.000 -11.000 -31.000 -174.000
Driftsresultat 61.000 -14.000 -10.000 -30.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 90.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -8.000 -7.000
Finans 0 0 88.000 -8.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -14.000 78.000 -38.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.000 10.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 0 0 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 26.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 6.000
Andre fordringer 1.000 13.000 27.000 34.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 1.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 81.000 14.000 28.000 34.000 59.000
Sum eiendeler 94.000 14.000 28.000 60.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -86.000 -72.000 -150.000 -112.000
Sum egenkapital 75.000 14.000 28.000 -50.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 101.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 0 2.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 0 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 0 0 110.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 14.000 28.000 60.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 14.000 28.000 -76.000 -48.000
Likviditetsgrad 1 4.3 0.3 0.6
Likviditetsgrad 2 4.3 0 0 0.4 0.6
Soliditet 79.8 1 1 -83.3 -12.6
Resultatgrad 35.9 -100.0
Rentedekningsgrad -3.8 -12.4
Gjeldsgrad 0.3 0 0 -2.2 -8.9
Total kapitalrentabilitet 64.9 285.7 -50.0 -91.6
Signatur
12.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex