Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknisk Invest AS
Juridisk navn:  Teknisk Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90025557
Gjerdesvollen 63D Gjerdesvollen 63D Fax:
4045 Hafrsfjord 4045 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989130048
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Ulsbøl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-99.52%
Egenkapital  
  
-4.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.000 627.000 506.000 20.000 781.000
Egenkapital: 2.815.000 2.942.000 2.311.000 2.302.000 7.780.000
Regnskap for  Teknisk Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -10.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -13.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 15.000 637.000 518.000 33.000 792.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 637.000 518.000 33.000 792.000
Resultat før skatt 3.000 627.000 506.000 20.000 781.000
Skattekostnad -1.000 5.000 3.000 1.000 -7.000
Årsresultat 2.000 632.000 509.000 21.000 774.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 2.951.000 2.416.000 4.297.000 8.404.000
Sum eiendeler 2.911.000 3.051.000 2.516.000 4.397.000 8.504.000
Sum opptjent egenkapital 2.715.000 2.842.000 2.211.000 2.202.000 7.680.000
Sum egenkapital 2.815.000 2.942.000 2.311.000 2.302.000 7.780.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 86.000 112.000 146.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 23.000 94.000 1.950.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 3.051.000 2.517.000 4.398.000 8.503.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -10.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -12.000 -10.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -12.000 -10.000 -13.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 15.000 637.000 518.000 33.000 792.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 637.000 518.000 33.000 792.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 632.000 509.000 21.000 774.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 771.000 841.000 24.000 24.000 700.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.040.000 2.110.000 2.392.000 4.273.000 7.704.000
Sum omløpsmidler 2.811.000 2.951.000 2.416.000 4.297.000 8.404.000
Sum eiendeler 2.911.000 3.051.000 2.516.000 4.397.000 8.504.000
Sum opptjent egenkapital 2.715.000 2.842.000 2.211.000 2.202.000 7.680.000
Sum egenkapital 2.815.000 2.942.000 2.311.000 2.302.000 7.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 86.000 112.000 146.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 86.000 112.000 146.000 190.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 4.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 18.000 22.000 31.000 43.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 0 59.000 1.904.000 458.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 23.000 94.000 1.950.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 3.051.000 2.517.000 4.398.000 8.503.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.783.000 2.928.000 2.322.000 2.347.000 7.871.000
Likviditetsgrad 1 100.4 128.3 25.7 2.2 15.8
Likviditetsgrad 2 100.4 128.3 25.7 2.2 15.8
Soliditet 96.7 96.4 91.8 52.3 91.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.9 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 20.6 20.1 0.4 9.2
Signatur
05.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex