Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknisk Va As
Juridisk navn:  Teknisk Va As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93237007
Håbergvegen 44 Håbergvegen 44 Fax:
3677 Notodden 3677 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 935280710
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/1984 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vvs Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
164.67%
Resultat  
  
451.46%
Egenkapital  
  
650.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.825.000 1.823.000 1.724.000 1.522.000 1.825.000
Resultat: 1.886.000 342.000 407.000 321.000 481.000
Egenkapital: 1.351.000 180.000 3.480.000 3.172.000 2.931.000
Regnskap for  Teknisk Va As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.825.000 1.823.000 1.724.000 1.522.000 1.825.000
Driftskostnader -2.939.000 -1.512.000 -1.348.000 -1.210.000 -1.351.000
Driftsresultat 1.885.000 312.000 375.000 312.000 475.000
Finansinntekter 1.000 30.000 32.000 12.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -2.000
Finans 1.000 30.000 32.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 1.886.000 342.000 407.000 321.000 481.000
Skattekostnad -415.000 -80.000 -99.000 -80.000 -128.000
Årsresultat 1.471.000 262.000 308.000 241.000 352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 419.000 504.000 326.000 526.000 758.000
Sum omløpsmidler 2.646.000 925.000 3.505.000 2.921.000 2.594.000
Sum eiendeler 3.065.000 1.429.000 3.831.000 3.447.000 3.352.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 80.000 3.380.000 3.072.000 2.831.000
Sum egenkapital 1.351.000 180.000 3.480.000 3.172.000 2.931.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 300.000 0 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.564.000 949.000 351.000 275.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 1.429.000 3.831.000 3.447.000 3.352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.816.000 1.823.000 1.723.000 1.522.000 1.825.000
Andre inntekter 9.000 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.825.000 1.823.000 1.724.000 1.522.000 1.825.000
Varekostnad -704.000 -194.000 -163.000 -152.000 -243.000
Lønninger -1.285.000 -676.000 -663.000 -507.000 -517.000
Avskrivning -181.000 -219.000 -221.000 -235.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -769.000 -423.000 -301.000 -316.000 -356.000
Driftskostnader -2.939.000 -1.512.000 -1.348.000 -1.210.000 -1.351.000
Driftsresultat 1.885.000 312.000 375.000 312.000 475.000
Finansinntekter 1.000 30.000 32.000 12.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -2.000
Finans 1.000 30.000 32.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -250.000 0 0 0
Årsresultat 1.471.000 262.000 308.000 241.000 352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 33.000 24.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 7.000 10.000 12.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 373.000 471.000 295.000 514.000 746.000
Sum varige driftsmidler 373.000 471.000 302.000 523.000 758.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 419.000 504.000 326.000 526.000 758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.297.000 206.000 197.000 89.000 234.000
Andre fordringer 7.000 3.000 0 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.342.000 716.000 3.308.000 2.828.000 2.357.000
Sum omløpsmidler 2.646.000 925.000 3.505.000 2.921.000 2.594.000
Sum eiendeler 3.065.000 1.429.000 3.831.000 3.447.000 3.352.000
Sum opptjent egenkapital 1.251.000 80.000 3.380.000 3.072.000 2.831.000
Sum egenkapital 1.351.000 180.000 3.480.000 3.172.000 2.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 300.000 0 0 19.000
Leverandørgjeld 147.000 86.000 49.000 41.000 90.000
Betalbar skatt 428.000 89.000 120.000 102.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 400.000 145.000 96.000 62.000 101.000
Utbytte -300.000 -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 380.000 86.000 70.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 1.564.000 949.000 351.000 275.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 1.429.000 3.831.000 3.447.000 3.352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.082.000 -24.000 3.154.000 2.646.000 2.192.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1 10.6 6.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1 1 10.6 6.5
Soliditet 44.1 12.6 90.8 9 87.4
Resultatgrad 39.1 17.1 21.8 20.5 26.0
Rentedekningsgrad 1 241.5
Gjeldsgrad 1.3 6.9 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 61.5 23.9 10.6 9.4 14.4
Signatur
13.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex