Tekniske As
Juridisk navn:  Tekniske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98297081
Crame Harald Hårfagres Gate 2A Crame Harald Hårfagres Gate 2A Fax: 33003055
3116 Tønsberg 3116 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 983090249
Aksjekapital: 216.666 NOK
Etableringsdato: 12/12/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersda
Utvikling:
Omsetning  
  
303.7%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 109.000 27.000 53.000 146.000 70.000
Resultat: 0 8.000 10.000 -24.000 -37.000
Egenkapital: 34.000 34.000 26.000 16.000 40.000
Regnskap for  Tekniske As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 109.000 27.000 53.000 146.000 70.000
Driftskostnader -108.000 -19.000 -43.000 -170.000 -107.000
Driftsresultat 1.000 8.000 11.000 -23.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt 0 8.000 10.000 -24.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 8.000 10.000 -24.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 61.000 34.000 80.000 39.000 68.000
Sum eiendeler 61.000 34.000 80.000 39.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -119.000 -127.000 -137.000 -113.000
Sum egenkapital 34.000 34.000 26.000 16.000 40.000
Sum langsiktig gjeld -2.000 -2.000 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 1.000 44.000 13.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 33.000 80.000 39.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000 27.000 53.000 146.000 70.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 109.000 27.000 53.000 146.000 70.000
Varekostnad -27.000 13.000 -10.000 -69.000 -44.000
Lønninger -12.000 -7.000 0 0 -3.000
Avskrivning 0 0 0 -32.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -25.000 -33.000 -69.000 -60.000
Driftskostnader -108.000 -19.000 -43.000 -170.000 -107.000
Driftsresultat 1.000 8.000 11.000 -23.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 8.000 10.000 -24.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 20.000 0 0 0
Kundefordringer 4.000 3.000 50.000 0 14.000
Andre fordringer -1.000 0 11.000 9.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 11.000 19.000 30.000 23.000
Sum omløpsmidler 61.000 34.000 80.000 39.000 68.000
Sum eiendeler 61.000 34.000 80.000 39.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -119.000 -127.000 -137.000 -113.000
Sum egenkapital 34.000 34.000 26.000 16.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -2.000 -2.000 10.000 10.000 0
Leverandørgjeld 46.000 1.000 43.000 13.000 35.000
Betalbar skatt -2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 1.000 0 -3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -25.000 0 0 0 -4.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 1.000 44.000 13.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 61.000 33.000 80.000 39.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 33.000 36.000 26.000 40.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3 1.8 3 2.4
Likviditetsgrad 2 2.1 1 1.8 3 2.5
Soliditet 55.7 1 32.5 4 58.8
Resultatgrad 0.9 29.6 20.8 -15.8 -54.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.8 2.1 1.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.6 24.2 13.8 -54.4
Signatur
20.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2020
PROKURA
CRAME TROND ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex