Tekniske Konsulenttjenester As
Juridisk navn:  Tekniske Konsulenttjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Setraveien 32 Setraveien 32 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 918880844
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
117.63%
Resultat  
  
50.12%
Egenkapital  
  
123.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 3.778.000 1.736.000 20.000
Resultat: 611.000 407.000 20.000
Egenkapital: 801.000 358.000 45.000
Regnskap for  Tekniske Konsulenttjenester As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.778.000 1.736.000 20.000
Driftskostnader -3.164.000 -1.329.000 0
Driftsresultat 613.000 407.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 611.000 407.000 20.000
Skattekostnad -168.000 -94.000 -5.000
Årsresultat 443.000 313.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.414.000 545.000 50.000
Sum eiendeler 1.630.000 545.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 328.000 15.000
Sum egenkapital 801.000 358.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 186.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.630.000 545.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.778.000 1.736.000 20.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.778.000 1.736.000 20.000
Varekostnad -980.000 -359.000 0
Lønninger -1.238.000 -430.000 0
Avskrivning -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -942.000 -540.000 0
Driftskostnader -3.164.000 -1.329.000 0
Driftsresultat 613.000 407.000 20.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 443.000 313.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 115.000 0 0
Driftsløsøre 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 191.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 216.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 268.000 184.000 20.000
Andre fordringer 2.000 86.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 276.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.414.000 545.000 50.000
Sum eiendeler 1.630.000 545.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 771.000 328.000 15.000
Sum egenkapital 801.000 358.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 1.000 0
Leverandørgjeld 295.000 -4.000 0
Betalbar skatt 160.000 93.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 243.000 63.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 821.000 186.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 1.630.000 545.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 593.000 359.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.9 1
Likviditetsgrad 2 1.7 2.9 1
Soliditet 49.1 65.7 9
Resultatgrad 16.2 23.4 1
Rentedekningsgrad 204.3
Gjeldsgrad 1 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 37.7 74.7 4
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex