Tekniske Konsulenttjenester Drift As
Juridisk navn:  Tekniske Konsulenttjenester Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Akersveien 20B Akersveien 20B Fax:
0177 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922110050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 39.000
Resultat: 38.000
Egenkapital: 60.000
Regnskap for  Tekniske Konsulenttjenester Drift As
Resultat 2019
Driftsinntekter 39.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 38.000
Skattekostnad -8.000
Årsresultat 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 68.000
Sum eiendeler 68.000
Sum opptjent egenkapital 30.000
Sum egenkapital 60.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 39.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 68.000
Sum omløpsmidler 68.000
Sum eiendeler 68.000
Sum opptjent egenkapital 30.000
Sum egenkapital 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000
Likviditetsgrad 1 8.5
Likviditetsgrad 2 8.5
Soliditet 88.2
Resultatgrad 97.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 55.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex