Tekniske Løsninger As
Juridisk navn:  Tekniske Løsninger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90745358
Nordstrandvegen 6 Nordstrandvegen 6 Fax:
5265 Ytre Arna 5265 Ytre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911992442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arna Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
127.85%
Resultat  
  
2095.24%
Egenkapital  
  
230.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.039.000 456.000 963.000 838.000 1.015.000
Resultat: 419.000 -21.000 21.000 -62.000 157.000
Egenkapital: 489.000 148.000 170.000 149.000 211.000
Regnskap for  Tekniske Løsninger As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.039.000 456.000 963.000 838.000 1.015.000
Driftskostnader -612.000 -473.000 -940.000 -897.000 -856.000
Driftsresultat 426.000 -17.000 22.000 -59.000 159.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -1.000 -4.000 -2.000
Finans -7.000 -4.000 -1.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt 419.000 -21.000 21.000 -62.000 157.000
Skattekostnad -78.000 0 0 0 -22.000
Årsresultat 341.000 -21.000 21.000 -62.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 601.000 570.000 121.000 124.000 96.000
Sum omløpsmidler 215.000 209.000 259.000 227.000 345.000
Sum eiendeler 816.000 779.000 380.000 351.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 118.000 140.000 119.000 181.000
Sum egenkapital 489.000 148.000 170.000 149.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 405.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 226.000 210.000 203.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 816.000 779.000 380.000 352.000 441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.039.000 456.000 963.000 838.000 1.015.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.039.000 456.000 963.000 838.000 1.015.000
Varekostnad 0 0 -2.000 -36.000 -6.000
Lønninger -367.000 -229.000 -670.000 -559.000 -644.000
Avskrivning -1.000 -14.000 -3.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -230.000 -265.000 -298.000 -201.000
Driftskostnader -612.000 -473.000 -940.000 -897.000 -856.000
Driftsresultat 426.000 -17.000 22.000 -59.000 159.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -4.000 -1.000 -4.000 -2.000
Finans -7.000 -4.000 -1.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 -21.000 21.000 -62.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 585.000 570.000 107.000 107.000 75.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 0 14.000 17.000 22.000
Sum varige driftsmidler 601.000 570.000 121.000 124.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 601.000 570.000 121.000 124.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 173.000 141.000 151.000 135.000 171.000
Andre fordringer 9.000 21.000 4.000 32.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 47.000 103.000 60.000 84.000
Sum omløpsmidler 215.000 209.000 259.000 227.000 345.000
Sum eiendeler 816.000 779.000 380.000 351.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 459.000 118.000 140.000 119.000 181.000
Sum egenkapital 489.000 148.000 170.000 149.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 94.000 405.000 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 3.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 78.000 0 9.000 22.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 94.000 114.000 103.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 129.000 83.000 78.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 226.000 210.000 203.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 816.000 779.000 380.000 352.000 441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -17.000 49.000 24.000 115.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.2 1.1 1.6
Soliditet 59.9 1 44.7 42.3 47.8
Resultatgrad 4 -3.7 2.3 15.7
Rentedekningsgrad 60.9 -4.3 2 -14.8 79.5
Gjeldsgrad 0.7 4.3 1.2 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 52.2 -2.2 5.8 -16.5 36.1
Signatur
28.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex