Teknobingo Stathelle As
Juridisk navn:  Teknobingo Stathelle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90997777
Hvamveien 4 Krabberødveien 1 Fax: 63839095
2013 Skjetten 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 876477262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/28/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: stathelle bingo as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.24%
Resultat  
  
113.79%
Egenkapital  
  
-35.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.853.000 6.477.000 5.939.000 6.499.000 7.249.000
Resultat: 496.000 232.000 432.000 -543.000 -250.000
Egenkapital: 305.000 471.000 664.000 565.000 1.108.000
Regnskap for  Teknobingo Stathelle As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.853.000 6.477.000 5.939.000 6.499.000 7.249.000
Driftskostnader -7.350.000 -6.242.000 -5.503.000 -7.036.000 -7.492.000
Driftsresultat 503.000 234.000 436.000 -537.000 -243.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -5.000 -6.000 -8.000
Finans -8.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 496.000 232.000 432.000 -543.000 -250.000
Skattekostnad -152.000 -102.000 -83.000 0 0
Årsresultat 343.000 130.000 348.000 -543.000 -250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 43.000
Sum omløpsmidler 1.452.000 1.298.000 1.356.000 1.025.000 1.688.000
Sum eiendeler 1.472.000 1.318.000 1.376.000 1.045.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 299.000 492.000 393.000 936.000
Sum egenkapital 305.000 471.000 664.000 565.000 1.108.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 846.000 713.000 479.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 1.472.000 1.317.000 1.377.000 1.044.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.853.000 6.477.000 5.939.000 6.499.000 7.249.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.853.000 6.477.000 5.939.000 6.499.000 7.249.000
Varekostnad -5.160.000 -4.244.000 -3.805.000 -4.436.000 -5.231.000
Lønninger -1.045.000 -1.021.000 -980.000 -998.000 -930.000
Avskrivning 0 0 0 -23.000 -479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.145.000 -977.000 -718.000 -1.579.000 -852.000
Driftskostnader -7.350.000 -6.242.000 -5.503.000 -7.036.000 -7.492.000
Driftsresultat 503.000 234.000 436.000 -537.000 -243.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -8.000 -2.000 -5.000 -6.000 -8.000
Finans -8.000 -2.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag -510.000 -323.000 -250.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 343.000 130.000 348.000 -543.000 -250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 71.000 70.000 43.000 4.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 63.000 102.000 93.000 105.000
Sum omløpsmidler 1.452.000 1.298.000 1.356.000 1.025.000 1.688.000
Sum eiendeler 1.472.000 1.318.000 1.376.000 1.045.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 299.000 492.000 393.000 936.000
Sum egenkapital 305.000 471.000 664.000 565.000 1.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 674.000 424.000 333.000 52.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 74.000 81.000 79.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 54.000 51.000 51.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 396.000 294.000 247.000 297.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 846.000 713.000 479.000 623.000
Sum gjeld og egenkapital 1.472.000 1.317.000 1.377.000 1.044.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 452.000 643.000 546.000 1.065.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.9 2.1 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.9 2.2 2.8
Soliditet 20.7 35.8 48.2 54.1 64.0
Resultatgrad 6.4 3.6 7.3 -8.3 -3.4
Rentedekningsgrad 62.9 1 87.2 -89.5 -30.3
Gjeldsgrad 3.8 1.8 1.1 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 34.2 17.8 31.7 -51.4 -14.0
Signatur
18.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.10.2016
PROKURA
FJÆREM ANITA HELENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex