Teknomed AS
Juridisk navn:  Teknomed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33454533
Postboks 1251 Skolmar 13 Fax: 33454534
3205 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 983815251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 10/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.18%
Resultat  
  
-20.7%
Egenkapital  
  
22.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 49.382.000 44.417.000 43.721.000 41.179.000 35.362.000
Resultat: 2.444.000 3.082.000 3.487.000 1.321.000 1.058.000
Egenkapital: 10.476.000 8.575.000 9.701.000 7.548.000 6.904.000
Regnskap for  Teknomed AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 49.382.000 44.417.000 43.721.000 41.179.000 35.362.000
Driftskostnader -46.960.000 -41.330.000 -40.212.000 -39.825.000 -34.274.000
Driftsresultat 2.423.000 3.087.000 3.509.000 1.353.000 1.088.000
Finansinntekter 30.000 20.000 9.000 5.000 8.000
Finanskostnader -9.000 -26.000 -31.000 -37.000 -38.000
Finans 21.000 -6.000 -22.000 -32.000 -30.000
Resultat før skatt 2.444.000 3.082.000 3.487.000 1.321.000 1.058.000
Skattekostnad -543.000 -707.000 -833.000 -328.000 -290.000
Årsresultat 1.901.000 2.374.000 2.654.000 994.000 768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.118.000 2.243.000 3.302.000 3.051.000 3.191.000
Sum omløpsmidler 17.234.000 15.254.000 17.132.000 13.506.000 10.936.000
Sum eiendeler 19.352.000 17.497.000 20.434.000 16.557.000 14.127.000
Sum opptjent egenkapital 10.376.000 8.475.000 9.601.000 7.448.000 6.804.000
Sum egenkapital 10.476.000 8.575.000 9.701.000 7.548.000 6.904.000
Sum langsiktig gjeld 61.000 68.000 114.000 123.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 8.815.000 8.854.000 10.618.000 8.887.000 7.105.000
Sum gjeld og egenkapital 19.352.000 17.497.000 20.433.000 16.558.000 14.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.931.000 44.095.000 43.448.000 40.886.000 35.072.000
Andre inntekter 451.000 322.000 274.000 293.000 290.000
Driftsinntekter 49.382.000 44.417.000 43.721.000 41.179.000 35.362.000
Varekostnad -20.509.000 -15.166.000 -14.480.000 -15.009.000 -11.823.000
Lønninger -20.366.000 -20.075.000 -19.168.000 -19.084.000 -16.730.000
Avskrivning -504.000 -579.000 -739.000 -597.000 -526.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.581.000 -5.510.000 -5.825.000 -5.135.000 -5.195.000
Driftskostnader -46.960.000 -41.330.000 -40.212.000 -39.825.000 -34.274.000
Driftsresultat 2.423.000 3.087.000 3.509.000 1.353.000 1.088.000
Finansinntekter 30.000 20.000 9.000 5.000 8.000
Finanskostnader -9.000 -26.000 -31.000 -37.000 -38.000
Finans 21.000 -6.000 -22.000 -32.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -200.000 0
Årsresultat 1.901.000 2.374.000 2.654.000 994.000 768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.118.000 2.243.000 3.302.000 3.051.000 3.191.000
Sum varige driftsmidler 2.118.000 2.243.000 3.302.000 3.051.000 3.191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.118.000 2.243.000 3.302.000 3.051.000 3.191.000
Varebeholdning 3.401.000 3.758.000 2.772.000 2.666.000 2.609.000
Kundefordringer 5.543.000 5.046.000 7.254.000 4.764.000 5.333.000
Andre fordringer 1.040.000 319.000 736.000 1.045.000 1.011.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.250.000 6.131.000 6.370.000 5.031.000 1.984.000
Sum omløpsmidler 17.234.000 15.254.000 17.132.000 13.506.000 10.936.000
Sum eiendeler 19.352.000 17.497.000 20.434.000 16.557.000 14.127.000
Sum opptjent egenkapital 10.376.000 8.475.000 9.601.000 7.448.000 6.804.000
Sum egenkapital 10.476.000 8.575.000 9.701.000 7.548.000 6.904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 68.000 114.000 123.000 118.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 61.000 68.000 114.000 123.000 118.000
Leverandørgjeld 3.414.000 3.085.000 3.994.000 3.325.000 2.906.000
Betalbar skatt 549.000 754.000 842.000 323.000 259.000
Skyldig offentlige avgifter 2.464.000 2.645.000 2.715.000 2.292.000 1.944.000
Utbytte 0 0 -500.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.388.000 2.370.000 3.067.000 2.946.000 1.996.000
Sum kortsiktig gjeld 8.815.000 8.854.000 10.618.000 8.887.000 7.105.000
Sum gjeld og egenkapital 19.352.000 17.497.000 20.433.000 16.558.000 14.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.419.000 6.400.000 6.514.000 4.619.000 3.831.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.4 1.2 1.2
Soliditet 54.1 4 47.5 45.6 48.9
Resultatgrad 4.9 7 8 3.3 3.1
Rentedekningsgrad 269.2 118.7 113.2 36.6 28.8
Gjeldsgrad 0.8 1 1.1 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 12.7 17.8 17.2 8.2 7.8
Signatur
21.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex