Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Teknox Onsite
Juridisk navn:  Teknox Onsite
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41216821
Postboks 31 Smelarsgarden 8 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 987413050
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/4/2004
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 156.000
Resultat: -151.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Teknox Onsite
Resultat 2008
Driftsinntekter 156.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat -151.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -151.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler -93.000
Sum eiendeler -93.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld -108.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital -58.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 156.000
Varekostnad -210.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -97.000
Driftskostnader -307.000
Driftsresultat -151.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -151.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer -100.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler -93.000
Sum eiendeler -93.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -108.000
Leverandørgjeld 9.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000
Sum gjeld og egenkapital -58.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -143.000
Likviditetsgrad 1 -1.9
Likviditetsgrad 2 -1.8
Soliditet 0.0
Resultatgrad -96.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 260.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex