Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tekstil-Vask Sør As
Juridisk navn:  Tekstil-Vask Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98217294
Postboks 29 Bjorhaugslettå 3 Fax:
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 911809508
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 4/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagland Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.73%
Resultat  
  
66.83%
Egenkapital  
  
31.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.088.000 7.879.000 0 0 0
Resultat: 689.000 413.000 -15.000 -4.000 -523.000
Egenkapital: 2.794.000 2.119.000 85.000 97.000 100.000
Regnskap for  Tekstil-Vask Sør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.088.000 7.879.000 0 0 0
Driftskostnader -10.394.000 -7.455.000 -20.000 -17.000 -448.000
Driftsresultat 694.000 423.000 -20.000 -17.000 -448.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 13.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 0 0 -76.000
Finans -6.000 -9.000 5.000 13.000 -75.000
Resultat før skatt 689.000 413.000 -15.000 -4.000 -523.000
Skattekostnad -14.000 -99.000 4.000 1.000 -6.000
Årsresultat 675.000 314.000 -12.000 -3.000 -529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.577.000 2.249.000 5.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 3.689.000 2.321.000 2.263.000 2.277.000 2.282.000
Sum eiendeler 6.266.000 4.570.000 2.268.000 2.278.000 2.282.000
Sum opptjent egenkapital 675.000 0 -548.000 -536.000 -533.000
Sum egenkapital 2.794.000 2.119.000 85.000 97.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.473.000 2.445.000 182.000 182.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 6.267.000 4.570.000 2.267.000 2.279.000 2.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.068.000 7.879.000 0 0 0
Andre inntekter 20.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.088.000 7.879.000 0 0 0
Varekostnad -731.000 -130.000 0 0 0
Lønninger -4.677.000 -3.865.000 0 0 0
Avskrivning -631.000 -267.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -180.000
Andre driftskostnader -4.355.000 -3.193.000 -20.000 -17.000 -268.000
Driftskostnader -10.394.000 -7.455.000 -20.000 -17.000 -448.000
Driftsresultat 694.000 423.000 -20.000 -17.000 -448.000
Finansinntekter 5.000 1.000 5.000 13.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 0 0 -76.000
Finans -6.000 -9.000 5.000 13.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 675.000 314.000 -12.000 -3.000 -529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 0 5.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 538.000 637.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.124.000 563.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.662.000 1.201.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 878.000 1.048.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.577.000 2.249.000 5.000 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.194.000 1.671.000 0 0 0
Andre fordringer 794.000 399.000 1.446.000 1.046.000 546.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 614.000 250.000 817.000 1.232.000 1.736.000
Sum omløpsmidler 3.689.000 2.321.000 2.263.000 2.277.000 2.282.000
Sum eiendeler 6.266.000 4.570.000 2.268.000 2.278.000 2.282.000
Sum opptjent egenkapital 675.000 0 -548.000 -536.000 -533.000
Sum egenkapital 2.794.000 2.119.000 85.000 97.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 141.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 624.000 784.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 749.000 352.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.100.000 1.168.000 180.000 180.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 3.473.000 2.445.000 182.000 182.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 6.267.000 4.570.000 2.267.000 2.279.000 2.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 216.000 -124.000 2.081.000 2.095.000 2.100.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 12.4 12.5 12.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 12.4 12.6 12.6
Soliditet 44.6 46.4 3.7 4.3 4.4
Resultatgrad 6.3 5.4
Rentedekningsgrad 63.1 42.3 -5.9
Gjeldsgrad 1.2 1.2 25.7 22.5 21.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 9.3 -0.7 -0.2 -19.6
Signatur
24.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.03.2017
PROKURA
MEHUS LEIV BJARTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex