Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telecom Invest AS
Juridisk navn:  Telecom Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90092000
Stamsneset 64B Stamsneset 64B Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988954616
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bryggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Wegener Søreide As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
125.16%
Egenkapital  
  
6.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 716.000 318.000 1.204.000 -20.000 671.000
Egenkapital: 1.868.000 1.752.000 1.732.000 1.530.000 1.744.000
Regnskap for  Telecom Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -26.000 -25.000 -26.000 -13.000
Driftsresultat -28.000 -26.000 -25.000 -26.000 -13.000
Finansinntekter 743.000 344.000 1.144.000 6.000 813.000
Finanskostnader 0 0 85.000 0 -128.000
Finans 743.000 344.000 1.229.000 6.000 685.000
Resultat før skatt 716.000 318.000 1.204.000 -20.000 671.000
Skattekostnad 0 2.000 -2.000 5.000 -6.000
Årsresultat 716.000 321.000 1.201.000 -14.000 665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.355.000 1.240.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 612.000 1.293.000 376.000 1.323.000
Sum eiendeler 2.468.000 2.052.000 2.733.000 1.731.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital 1.362.000 1.246.000 1.226.000 1.024.000 1.238.000
Sum egenkapital 1.868.000 1.752.000 1.732.000 1.530.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 300.000 1.000.000 201.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.468.000 2.052.000 2.734.000 1.731.000 2.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -26.000 -25.000 -26.000 -13.000
Driftskostnader -28.000 -26.000 -25.000 -26.000 -13.000
Driftsresultat -28.000 -26.000 -25.000 -26.000 -13.000
Finansinntekter 743.000 344.000 1.144.000 6.000 813.000
Finanskostnader 0 0 85.000 0 -128.000
Finans 743.000 344.000 1.229.000 6.000 685.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 -1.000.000 -200.000 -800.000
Årsresultat 716.000 321.000 1.201.000 -14.000 665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.355.000 1.240.000
Sum anleggsmidler 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.355.000 1.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 625.000 346.000 1.143.000 0 800.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 403.000 266.000 151.000 376.000 523.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 612.000 1.293.000 376.000 1.323.000
Sum eiendeler 2.468.000 2.052.000 2.733.000 1.731.000 2.563.000
Sum opptjent egenkapital 1.362.000 1.246.000 1.226.000 1.024.000 1.238.000
Sum egenkapital 1.868.000 1.752.000 1.732.000 1.530.000 1.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0 6.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 -1.000.000 -200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600.000 300.000 1.000.000 201.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 2.468.000 2.052.000 2.734.000 1.731.000 2.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 428.000 312.000 293.000 175.000 510.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1.3 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.3 1.9 1.7
Soliditet 75.7 85.4 63.4 88.4 68.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.3 6.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.6 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 2 15.5 40.9 -1.2 31.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex