Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Juridisk navn:  Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95765590
Lifjellvegen 205 Lifjellvegen 205 Fax: 35950699
3804 Bø I Telemark 3804 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 981043634
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/10/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Bø As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.5%
Resultat  
  
955.88%
Egenkapital  
  
35.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000 3.214.000
Resultat: 359.000 34.000 180.000 99.000 -167.000
Egenkapital: 594.000 438.000 492.000 357.000 246.000
Regnskap for  Telemark Betongpuss Og Forskaling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000 3.214.000
Driftskostnader -3.628.000 -3.423.000 -3.983.000 -4.037.000 -3.373.000
Driftsresultat 365.000 35.000 193.000 117.000 -159.000
Finansinntekter 0 9.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -14.000 -19.000 -9.000
Finans -7.000 -1.000 -13.000 -18.000 -7.000
Resultat før skatt 359.000 34.000 180.000 99.000 -167.000
Skattekostnad -83.000 -8.000 -45.000 11.000 6.000
Årsresultat 276.000 26.000 135.000 111.000 -161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.000 245.000 283.000 345.000 405.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 844.000 914.000 796.000 586.000
Sum eiendeler 1.349.000 1.089.000 1.197.000 1.141.000 991.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 338.000 392.000 256.000 146.000
Sum egenkapital 594.000 438.000 492.000 357.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 0 99.000 199.000 278.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 754.000 551.000 505.000 506.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.348.000 1.088.000 1.196.000 1.140.000 991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000 3.214.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.994.000 3.458.000 4.176.000 4.155.000 3.214.000
Varekostnad -1.806.000 -1.643.000 -2.239.000 -2.393.000 -1.758.000
Lønninger -1.361.000 -1.383.000 -1.314.000 -1.251.000 -1.176.000
Avskrivning -86.000 -82.000 -73.000 -71.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -315.000 -357.000 -322.000 -433.000
Driftskostnader -3.628.000 -3.423.000 -3.983.000 -4.037.000 -3.373.000
Driftsresultat 365.000 35.000 193.000 117.000 -159.000
Finansinntekter 0 9.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -10.000 -14.000 -19.000 -9.000
Finans -7.000 -1.000 -13.000 -18.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -80.000 0 0 0
Årsresultat 276.000 26.000 135.000 111.000 -161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0 11.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 62.000 54.000 20.000 0 0
Driftsløsøre 65.000 136.000 208.000 279.000 350.000
Sum varige driftsmidler 127.000 190.000 228.000 279.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 188.000 245.000 283.000 345.000 405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 653.000 288.000 458.000 339.000
Andre fordringer 102.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 969.000 137.000 572.000 283.000 193.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 844.000 914.000 796.000 586.000
Sum eiendeler 1.349.000 1.089.000 1.197.000 1.141.000 991.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 338.000 392.000 256.000 146.000
Sum egenkapital 594.000 438.000 492.000 357.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 99.000 199.000 278.000 364.000
Leverandørgjeld 93.000 53.000 81.000 204.000 98.000
Betalbar skatt 92.000 15.000 23.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 329.000 284.000 250.000 201.000 185.000
Utbytte -120.000 -80.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 119.000 151.000 101.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 754.000 551.000 505.000 506.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 1.348.000 1.088.000 1.196.000 1.140.000 991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 293.000 409.000 290.000 205.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.8 1.6 1.6
Soliditet 44.1 40.3 41.1 31.3 24.8
Resultatgrad 9.1 1 4.6 2.8 -4.9
Rentedekningsgrad 52.1 3.5 13.8 6.2 -17.4
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.4 2.2 3.0
Total kapitalrentabilitet 27.1 4 16.2 10.3 -15.8
Signatur
19.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex