Telemark Bilruter Buss As
Juridisk navn:  Telemark Bilruter Buss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065400
Industrivegen 1 Industrivegen 1 Fax:
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 980024504
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sørøst As
Utvikling:
Omsetning  
  
255.89%
Resultat  
  
102.83%
Egenkapital  
  
1.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 57.377.000 16.122.000 19.169.000 40.209.000 57.993.000
Resultat: 24.000 -848.000 -1.459.000 -2.594.000 1.005.000
Egenkapital: 14.058.000 13.865.000 14.527.000 15.293.000 16.021.000
Regnskap for  Telemark Bilruter Buss As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 57.377.000 16.122.000 19.169.000 40.209.000 57.993.000
Driftskostnader -57.368.000 -17.116.000 -20.748.000 -42.976.000 -57.205.000
Driftsresultat 9.000 -994.000 -1.579.000 -2.767.000 788.000
Finansinntekter 41.000 145.000 119.000 173.000 218.000
Finanskostnader -27.000 0 -1.000
Finans 14.000 145.000 119.000 173.000 217.000
Resultat før skatt 24.000 -848.000 -1.459.000 -2.594.000 1.005.000
Skattekostnad -5.000 187.000 321.000 571.000 -232.000
Årsresultat 18.000 -662.000 -1.138.000 -2.023.000 773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.577.000 403.000 216.000 218.000 13.000
Sum omløpsmidler 11.416.000 15.532.000 15.981.000 15.707.000 20.656.000
Sum eiendeler 22.993.000 15.935.000 16.197.000 15.925.000 20.669.000
Sum opptjent egenkapital 9.972.000 10.698.000 11.360.000 12.498.000 14.521.000
Sum egenkapital 14.058.000 13.865.000 14.527.000 15.293.000 16.021.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.935.000 2.070.000 1.671.000 633.000 4.648.000
Sum gjeld og egenkapital 22.993.000 15.935.000 16.198.000 15.926.000 20.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.606.000 16.122.000 19.169.000 40.209.000 57.993.000
Andre inntekter 2.771.000 0 0
Driftsinntekter 57.377.000 16.122.000 19.169.000 40.209.000 57.993.000
Varekostnad -10.990.000 -16.549.000 -19.888.000 -40.478.000 -54.049.000
Lønninger -20.540.000 2.000 -40.000 -110.000
Avskrivning -3.163.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.675.000 -567.000 -862.000 -2.458.000 -3.046.000
Driftskostnader -57.368.000 -17.116.000 -20.748.000 -42.976.000 -57.205.000
Driftsresultat 9.000 -994.000 -1.579.000 -2.767.000 788.000
Finansinntekter 41.000 145.000 119.000 173.000 218.000
Finanskostnader -27.000 0 -1.000
Finans 14.000 145.000 119.000 173.000 217.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 18.000 -662.000 -1.138.000 -2.023.000 773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 348.000 403.000 216.000 218.000 13.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.229.000 0 0
Sum varige driftsmidler 11.229.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 11.577.000 403.000 216.000 218.000 13.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 7.882.000 2.080.000 1.298.000 2.739.000 3.463.000
Andre fordringer 1.390.000 10.137.000 928.000 1.906.000 256.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.145.000 3.315.000 13.754.000 11.062.000 16.937.000
Sum omløpsmidler 11.416.000 15.532.000 15.981.000 15.707.000 20.656.000
Sum eiendeler 22.993.000 15.935.000 16.197.000 15.925.000 20.669.000
Sum opptjent egenkapital 9.972.000 10.698.000 11.360.000 12.498.000 14.521.000
Sum egenkapital 14.058.000 13.865.000 14.527.000 15.293.000 16.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.599.000 2.054.000 1.671.000 283.000 4.397.000
Betalbar skatt 0 228.000
Skyldig offentlige avgifter 1.636.000 311.000 20.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.700.000 16.000 39.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 8.935.000 2.070.000 1.671.000 633.000 4.648.000
Sum gjeld og egenkapital 22.993.000 15.935.000 16.198.000 15.926.000 20.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.481.000 13.462.000 14.310.000 15.074.000 16.008.000
Likviditetsgrad 1 1.3 7.5 9.6 24.8 4.4
Likviditetsgrad 2 1.3 7.5 9.6 24.8 4.4
Soliditet 61.1 87.0 89.7 9 77.5
Resultatgrad -6.2 -8.2 -6.9 1.4
Rentedekningsgrad 0.3 7
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 -5.3 -9.0 -16.3 4.9
Signatur
27.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex