Telemark Bilruter Eigedom As
Juridisk navn:  Telemark Bilruter Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 1 Industrivegen 1 Fax:
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 918644040
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sørøst As
Utvikling:
Omsetning  
  
662.67%
Resultat  
  
279.03%
Egenkapital  
  
5.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.925.000 908.000 0 0 0
Resultat: 1.247.000 329.000 -20.000 -30.000 3.935.000
Egenkapital: 17.206.000 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000
Regnskap for  Telemark Bilruter Eigedom As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.925.000 908.000 0 0
Driftskostnader -4.474.000 -285.000 -43.000 -82.000 -41.000
Driftsresultat 2.450.000 623.000 -43.000 -82.000 -41.000
Finansinntekter 3.000 13.000 23.000 53.000 4.100.000
Finanskostnader -1.206.000 -307.000 0 -125.000
Finans -1.203.000 -294.000 23.000 53.000 3.975.000
Resultat før skatt 1.247.000 329.000 -20.000 -30.000 3.935.000
Skattekostnad -274.000 -72.000 4.000 6.000 -23.000
Årsresultat 973.000 257.000 -16.000 -23.000 3.911.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.021.000 91.064.000 13.748.000 12.950.000 10.876.000
Sum omløpsmidler 490.000 11.869.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000
Sum eiendeler 132.511.000 102.933.000 16.577.000 15.951.000 17.393.000
Sum opptjent egenkapital 5.001.000 4.028.000 3.273.000 3.889.000 3.912.000
Sum egenkapital 17.206.000 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000
Sum langsiktig gjeld 98.750.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.554.000 86.699.000 1.241.000 0 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 132.511.000 102.933.000 16.576.000 15.951.000 17.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 6.925.000 908.000 0 0
Driftsinntekter 6.925.000 908.000 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -1.530.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.944.000 -285.000 -43.000 -82.000 -41.000
Driftskostnader -4.474.000 -285.000 -43.000 -82.000 -41.000
Driftsresultat 2.450.000 623.000 -43.000 -82.000 -41.000
Finansinntekter 3.000 13.000 23.000 53.000 4.100.000
Finanskostnader -1.206.000 -307.000 0 -125.000
Finans -1.203.000 -294.000 23.000 53.000 3.975.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 973.000 257.000 -16.000 -23.000 3.911.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 366.000 11.000 6.000 0
Fast eiendom 128.124.000 90.698.000 13.137.000 12.343.000 10.276.000
Maskiner anlegg 2.219.000 0 0
Driftsløsøre 1.586.000 0 0
Sum varige driftsmidler 131.929.000 90.698.000 13.137.000 12.343.000 10.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 132.021.000 91.064.000 13.748.000 12.950.000 10.876.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 375.000 47.000 0 0
Andre fordringer 115.000 4.053.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.769.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000
Sum omløpsmidler 490.000 11.869.000 2.829.000 3.001.000 6.517.000
Sum eiendeler 132.511.000 102.933.000 16.577.000 15.951.000 17.393.000
Sum opptjent egenkapital 5.001.000 4.028.000 3.273.000 3.889.000 3.912.000
Sum egenkapital 17.206.000 16.234.000 15.335.000 15.951.000 15.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.487.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 98.750.000 0 0
Leverandørgjeld 1.185.000 3.191.000 641.000 0 1.395.000
Betalbar skatt 0 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.369.000 10.022.000 600.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.554.000 86.699.000 1.241.000 0 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 132.511.000 102.933.000 16.576.000 15.951.000 17.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.064.000 -74.830.000 1.588.000 3.001.000 5.099.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.3 4.6
Likviditetsgrad 2 0.1 2.3 0 4.6
Soliditet 13.0 15.8 92.5 1 91.8
Resultatgrad 35.4 68.6
Rentedekningsgrad 2.0 2.0 -0.3
Gjeldsgrad 6.7 5.3 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.6 -0.1 -0.2 23.3
Signatur
22.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex