Telemark Eco Technologies As
Juridisk navn:  Telemark Eco Technologies As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91348216
Merdevegen 1 Merdevegen 1 Fax:
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 998684366
Aksjekapital: 83.000 NOK
Etableringsdato: 8/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2.78%
Egenkapital  
  
-293.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 3.000 829.000 170.000 60.000
Resultat: -185.000 -180.000 134.000 78.000 -131.000
Egenkapital: -93.000 48.000 230.000 98.000 24.000
Regnskap for  Telemark Eco Technologies As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 3.000 829.000 170.000 60.000
Driftskostnader -74.000 -82.000 -528.000 -92.000 -181.000
Driftsresultat -74.000 -79.000 300.000 78.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -111.000 -102.000 -168.000 0 -9.000
Finans -111.000 -101.000 -167.000 0 -9.000
Resultat før skatt -185.000 -180.000 134.000 78.000 -131.000
Skattekostnad 44.000 -2.000 -2.000 -4.000 0
Årsresultat -140.000 -182.000 132.000 74.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.310.000 3.096.000 2.868.000 1.463.000 223.000
Sum omløpsmidler 118.000 186.000 898.000 1.139.000 65.000
Sum eiendeler 3.428.000 3.282.000 3.766.000 2.602.000 288.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -245.000 -63.000 -195.000 -269.000
Sum egenkapital -93.000 48.000 230.000 98.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 2.999.000 2.897.000 2.824.000 2.097.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 337.000 713.000 408.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.429.000 3.282.000 3.767.000 2.603.000 288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 3.000 761.000 170.000 60.000
Andre inntekter 0 0 67.000 0 0
Driftsinntekter 0 3.000 829.000 170.000 60.000
Varekostnad 0 0 -8.000 0 0
Lønninger 0 0 0 -7.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -82.000 -520.000 -85.000 -181.000
Driftskostnader -74.000 -82.000 -528.000 -92.000 -181.000
Driftsresultat -74.000 -79.000 300.000 78.000 -121.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -111.000 -102.000 -168.000 0 -9.000
Finans -111.000 -101.000 -167.000 0 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 -182.000 132.000 74.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.310.000 3.096.000 2.813.000 1.351.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 56.000 112.000 168.000
Sum anleggsmidler 3.310.000 3.096.000 2.868.000 1.463.000 223.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 84.000 152.000 0
Andre fordringer 101.000 153.000 732.000 580.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 29.000 82.000 407.000 27.000
Sum omløpsmidler 118.000 186.000 898.000 1.139.000 65.000
Sum eiendeler 3.428.000 3.282.000 3.766.000 2.602.000 288.000
Sum opptjent egenkapital -386.000 -245.000 -63.000 -195.000 -269.000
Sum egenkapital -93.000 48.000 230.000 98.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.999.000 2.897.000 2.824.000 2.097.000 263.000
Leverandørgjeld 386.000 202.000 564.000 175.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 17.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 135.000 148.000 215.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 337.000 713.000 408.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.429.000 3.282.000 3.767.000 2.603.000 288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -405.000 -151.000 185.000 731.000 64.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 1.3 2.8 65.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 1.3 2.8 65.1
Soliditet -2.7 1.5 6.1 3.8 8.3
Resultatgrad -2633.3 36.2 45.9 -201.7
Rentedekningsgrad -0.7 -0.8 1.8 -13.4
Gjeldsgrad -37.9 67.4 15.4 25.6 11.0
Total kapitalrentabilitet -2.2 -2.4 8 3.0 -42.0
Signatur
29.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex