Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Elektro AS
Juridisk navn:  Telemark Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97022146
Postboks 2143 Kjørbekkdalen 12 Fax: 35522555
3798 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 984764898
Aksjekapital: 235.073 NOK
Etableringsdato: 7/31/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.862.000 5.834.000
Resultat: -4.000 -16.000 60.000 -729.000 -969.000
Egenkapital: 1.472.000 1.475.000 1.486.000 668.000 379.000
Regnskap for  Telemark Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.862.000 5.834.000
Driftskostnader 0 -17.000 51.000 -3.607.000 -6.800.000
Driftsresultat 0 -17.000 51.000 -744.000 -966.000
Finansinntekter 0 2.000 18.000 38.000 15.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -9.000 -23.000 -18.000
Finans -4.000 1.000 9.000 15.000 -3.000
Resultat før skatt -4.000 -16.000 60.000 -729.000 -969.000
Skattekostnad 1.000 5.000 -40.000 0 0
Årsresultat -3.000 -11.000 19.000 -729.000 -969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 159.000
Sum omløpsmidler 1.501.000 1.511.000 1.527.000 977.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.501.000 1.511.000 1.527.000 977.000 1.417.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 9.000 19.000 0 0
Sum egenkapital 1.472.000 1.475.000 1.486.000 668.000 379.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 30.000 40.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 0 309.000 1.038.000
Sum gjeld og egenkapital 1.502.000 1.511.000 1.526.000 977.000 1.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.561.000 5.799.000
Andre inntekter 0 0 0 301.000 35.000
Driftsinntekter 0 0 0 2.862.000 5.834.000
Varekostnad 0 0 2.000 -1.448.000 -1.860.000
Lønninger 0 0 0 -1.561.000 -3.880.000
Avskrivning 0 0 0 -93.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -17.000 49.000 -505.000 -951.000
Driftskostnader 0 -17.000 51.000 -3.607.000 -6.800.000
Driftsresultat 0 -17.000 51.000 -744.000 -966.000
Finansinntekter 0 2.000 18.000 38.000 15.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -9.000 -23.000 -18.000
Finans -4.000 1.000 9.000 15.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -11.000 19.000 -729.000 -969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 18.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 141.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 159.000
Varebeholdning 0 0 0 0 390.000
Kundefordringer 0 0 0 347.000 431.000
Andre fordringer 1.217.000 1.217.000 1.222.000 628.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 285.000 294.000 305.000 2.000 418.000
Sum omløpsmidler 1.501.000 1.511.000 1.527.000 977.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.501.000 1.511.000 1.527.000 977.000 1.417.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 9.000 19.000 0 0
Sum egenkapital 1.472.000 1.475.000 1.486.000 668.000 379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 30.000 40.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 236.000 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 30.000 40.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 191.000
Betalbar skatt 6.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 64.000 409.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 10.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 5.000 0 309.000 1.038.000
Sum gjeld og egenkapital 1.502.000 1.511.000 1.526.000 977.000 1.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.495.000 1.506.000 1.527.000 668.000 220.000
Likviditetsgrad 1 250.2 302.2 3.2 1.2
Likviditetsgrad 2 250.2 302.2 0 3.2 0.9
Soliditet 9 97.7 97.4 68.4 26.7
Resultatgrad -16.6
Rentedekningsgrad 0 - 5.7 -32.3 -52.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 0 - 4.5 -72.3 -67.1
Signatur
20.08.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex