Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Kildevann AS
Juridisk navn:  Telemark Kildevann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35067060
Molandsmoen 9 Molandsmoen Industriområde Fax: 35041460
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 866409242
Aksjekapital: 2.902.222 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/23/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.29%
Resultat  
  
-102.84%
Egenkapital  
  
-0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 75.370.000 112.974.000 116.791.000 108.884.000 264.764.000
Resultat: -109.000 3.843.000 1.548.000 6.123.000 10.059.000
Egenkapital: 27.633.000 27.726.000 25.468.000 27.349.000 37.949.000
Regnskap for  Telemark Kildevann AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 75.370.000 112.974.000 116.791.000 108.884.000 264.764.000
Driftskostnader -75.475.000 -109.325.000 -115.389.000 -102.766.000 -252.886.000
Driftsresultat -105.000 3.650.000 1.403.000 6.117.000 11.879.000
Finansinntekter 1.006.000 1.506.000 1.461.000 1.004.000 1.160.000
Finanskostnader -1.010.000 -1.312.000 -1.316.000 -997.000 -2.979.000
Finans -4.000 194.000 145.000 7.000 -1.819.000
Resultat før skatt -109.000 3.843.000 1.548.000 6.123.000 10.059.000
Skattekostnad 15.000 -890.000 -358.000 -1.230.000 -2.351.000
Årsresultat -94.000 2.954.000 1.190.000 4.893.000 7.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.189.000 47.714.000 55.068.000 47.647.000 101.879.000
Sum omløpsmidler 22.579.000 27.913.000 25.585.000 32.846.000 62.712.000
Sum eiendeler 64.768.000 75.627.000 80.653.000 80.493.000 164.591.000
Sum opptjent egenkapital 24.730.000 24.824.000 22.565.000 24.446.000 32.970.000
Sum egenkapital 27.633.000 27.726.000 25.468.000 27.349.000 37.949.000
Sum langsiktig gjeld 17.110.000 22.812.000 29.566.000 25.318.000 67.924.000
Sum kortsiktig gjeld 20.025.000 25.090.000 25.620.000 27.827.000 58.718.000
Sum gjeld og egenkapital 64.767.000 75.628.000 80.653.000 80.493.000 164.592.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.485.000 114.163.000 117.627.000 109.924.000 264.974.000
Andre inntekter -1.116.000 -1.190.000 -836.000 -1.040.000 -209.000
Driftsinntekter 75.370.000 112.974.000 116.791.000 108.884.000 264.764.000
Varekostnad -41.194.000 -67.210.000 -72.531.000 -60.185.000 -183.357.000
Lønninger -13.998.000 -19.176.000 -19.077.000 -19.542.000 -30.292.000
Avskrivning -7.058.000 -8.151.000 -8.325.000 -8.138.000 -14.476.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.225.000 -14.788.000 -15.456.000 -14.901.000 -24.761.000
Driftskostnader -75.475.000 -109.325.000 -115.389.000 -102.766.000 -252.886.000
Driftsresultat -105.000 3.650.000 1.403.000 6.117.000 11.879.000
Finansinntekter 1.006.000 1.506.000 1.461.000 1.004.000 1.160.000
Finanskostnader -1.010.000 -1.312.000 -1.316.000 -997.000 -2.979.000
Finans -4.000 194.000 145.000 7.000 -1.819.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 2.954.000 1.190.000 4.893.000 7.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 881.000 442.000 376.000 360.000 659.000
Fast eiendom 1.049.000 1.276.000 1.392.000 1.493.000 12.920.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.063.000 21.898.000 28.298.000 30.795.000 73.300.000
Sum varige driftsmidler 26.308.000 32.273.000 39.692.000 32.287.000 86.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Sum anleggsmidler 42.189.000 47.714.000 55.068.000 47.647.000 101.879.000
Varebeholdning 7.483.000 7.584.000 9.084.000 10.867.000 18.863.000
Kundefordringer 7.409.000 10.640.000 11.296.000 14.112.000 28.257.000
Andre fordringer 1.360.000 2.246.000 1.052.000 1.702.000 1.945.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.408.000 5.480.000 1.573.000 3.075.000 9.747.000
Sum omløpsmidler 22.579.000 27.913.000 25.585.000 32.846.000 62.712.000
Sum eiendeler 64.768.000 75.627.000 80.653.000 80.493.000 164.591.000
Sum opptjent egenkapital 24.730.000 24.824.000 22.565.000 24.446.000 32.970.000
Sum egenkapital 27.633.000 27.726.000 25.468.000 27.349.000 37.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 614.000 1.227.000 1.513.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.253.000 10.243.000 11.478.000 12.307.000 7.705.000
Sum langsiktig gjeld 17.110.000 22.812.000 29.566.000 25.318.000 67.924.000
Leverandørgjeld 7.598.000 6.074.000 6.353.000 8.198.000 26.740.000
Betalbar skatt 443.000 1.277.000 0 0 1.077.000
Skyldig offentlige avgifter 2.412.000 2.259.000 3.153.000 2.855.000 14.942.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.319.000 5.237.000 4.636.000 4.467.000 8.253.000
Sum kortsiktig gjeld 20.025.000 25.090.000 25.620.000 27.827.000 58.718.000
Sum gjeld og egenkapital 64.767.000 75.628.000 80.653.000 80.493.000 164.592.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.554.000 2.823.000 -35.000 5.019.000 3.994.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8
Soliditet 42.7 36.7 31.6 3 23.1
Resultatgrad -0.1 3.2 1.2 5.6 4.5
Rentedekningsgrad -0.1 2.8 1.1 6.1 4.4
Gjeldsgrad 1.3 1.7 2.2 1.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 6.8 3.6 8.8 7.9
Signatur
21.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex