Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Mineralvann AS
Juridisk navn:  Telemark Mineralvann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90879803
Postboks 28 Merdevegen 12 Fax:
2329 Vang På Hedmarken 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 916671261
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.12%
Resultat  
  
1037.14%
Egenkapital  
  
447.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.827.000 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000
Resultat: 398.000 35.000 325.000 108.000 131.000
Egenkapital: 487.000 89.000 54.000 -258.000 -366.000
Regnskap for  Telemark Mineralvann AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.827.000 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.792.000 -2.492.000 -2.463.000 -2.183.000
Driftsresultat 1.231.000 394.000 687.000 506.000 636.000
Finansinntekter 14.000 13.000 14.000 14.000 12.000
Finanskostnader -846.000 -371.000 -375.000 -412.000 -516.000
Finans -832.000 -358.000 -361.000 -398.000 -504.000
Resultat før skatt 398.000 35.000 325.000 108.000 131.000
Skattekostnad 0 0 -13.000 0 0
Årsresultat 398.000 35.000 312.000 108.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.651.000 8.827.000 8.977.000 9.184.000 9.561.000
Sum omløpsmidler 995.000 498.000 486.000 392.000 475.000
Sum eiendeler 28.646.000 9.325.000 9.463.000 9.576.000 10.036.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 -111.000 -146.000 -458.000 -566.000
Sum egenkapital 487.000 89.000 54.000 -258.000 -366.000
Sum langsiktig gjeld 27.640.000 8.931.000 9.234.000 9.706.000 10.146.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 304.000 176.000 129.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 28.646.000 9.324.000 9.464.000 9.577.000 10.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 811.000 741.000 754.000 681.000 613.000
Andre inntekter 3.016.000 2.445.000 2.425.000 2.288.000 2.205.000
Driftsinntekter 3.827.000 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000
Varekostnad -620.000 -619.000 -495.000 -477.000 -351.000
Lønninger -1.233.000 -999.000 -1.032.000 -895.000 -777.000
Avskrivning -91.000 -176.000 -209.000 -381.000 -394.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -998.000 -756.000 -609.000 -661.000
Driftskostnader -2.597.000 -2.792.000 -2.492.000 -2.463.000 -2.183.000
Driftsresultat 1.231.000 394.000 687.000 506.000 636.000
Finansinntekter 14.000 13.000 14.000 14.000 12.000
Finanskostnader -846.000 -371.000 -375.000 -412.000 -516.000
Finans -832.000 -358.000 -361.000 -398.000 -504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 398.000 35.000 312.000 108.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 26.749.000 7.850.000 7.864.000 7.879.000 8.050.000
Maskiner anlegg 14.000 22.000 0 12.000 23.000
Driftsløsøre 0 68.000 228.000 411.000 609.000
Sum varige driftsmidler 26.764.000 7.940.000 8.093.000 8.302.000 8.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 888.000 887.000 885.000 883.000 879.000
Sum anleggsmidler 27.651.000 8.827.000 8.977.000 9.184.000 9.561.000
Varebeholdning 333.000 186.000 279.000 167.000 268.000
Kundefordringer 93.000 100.000 90.000 85.000 94.000
Andre fordringer 293.000 49.000 53.000 64.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 275.000 162.000 65.000 75.000 73.000
Sum omløpsmidler 995.000 498.000 486.000 392.000 475.000
Sum eiendeler 28.646.000 9.325.000 9.463.000 9.576.000 10.036.000
Sum opptjent egenkapital 287.000 -111.000 -146.000 -458.000 -566.000
Sum egenkapital 487.000 89.000 54.000 -258.000 -366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.640.000 8.931.000 9.234.000 9.706.000 10.146.000
Leverandørgjeld 261.000 153.000 54.000 51.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 54.000 100.000 60.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 97.000 9.000 17.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 304.000 176.000 129.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 28.646.000 9.324.000 9.464.000 9.577.000 10.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 194.000 310.000 263.000 219.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1 2.8 3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.2 1.7 0.9
Soliditet 1.7 1 0.6 -2.7 -3.6
Resultatgrad 32.2 12.4 21.6 1 22.6
Rentedekningsgrad 1.5 1.1 1.8 1.2 1.3
Gjeldsgrad 57.8 103.8 174.3 -38.1 -28.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.4 7.4 5.4 6.5
Signatur
14.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex