Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telering Holding AS
Juridisk navn:  Telering Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117580
C/O 3D Invest As V/Lars Hasle Postboks 465 Kokstaddalen 4 Fax: 55117590
1401 Ski 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986364013
Aksjekapital: 1.049.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.09%
Resultat  
  
12.05%
Egenkapital  
  
-176.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 22.000 21.000 22.000 19.000
Resultat: -73.000 -83.000 -89.000 -75.000 457.000
Egenkapital: -637.000 838.000 2.241.000 2.330.000 2.405.000
Regnskap for  Telering Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 22.000 21.000 22.000 19.000
Driftskostnader -109.000 -109.000 -115.000 -105.000 -103.000
Driftsresultat -75.000 -87.000 -95.000 -84.000 -84.000
Finansinntekter 2.000 4.000 6.000 9.000 542.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 6.000 9.000 542.000
Resultat før skatt -73.000 -83.000 -89.000 -75.000 457.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -83.000 -89.000 -75.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000
Sum omløpsmidler 507.000 622.000 833.000 922.000 1.403.000
Sum eiendeler 1.995.000 2.110.000 2.321.000 2.410.000 2.891.000
Sum opptjent egenkapital -1.554.000 -169.000 -112.000 -23.000 52.000
Sum egenkapital -637.000 838.000 2.241.000 2.330.000 2.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.632.000 1.272.000 80.000 80.000 487.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 2.110.000 2.321.000 2.410.000 2.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 22.000 21.000 22.000 19.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 22.000 21.000 22.000 19.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -41.000 -47.000 -37.000 -35.000
Driftskostnader -109.000 -109.000 -115.000 -105.000 -103.000
Driftsresultat -75.000 -87.000 -95.000 -84.000 -84.000
Finansinntekter 2.000 4.000 6.000 9.000 542.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 6.000 9.000 542.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -415.000
Årsresultat -73.000 -83.000 -89.000 -75.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000
Sum anleggsmidler 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000 1.488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 22.000 21.000 22.000 19.000
Andre fordringer 0 0 0 0 525.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 599.000 812.000 900.000 860.000
Sum omløpsmidler 507.000 622.000 833.000 922.000 1.403.000
Sum eiendeler 1.995.000 2.110.000 2.321.000 2.410.000 2.891.000
Sum opptjent egenkapital -1.554.000 -169.000 -112.000 -23.000 52.000
Sum egenkapital -637.000 838.000 2.241.000 2.330.000 2.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.552.000 1.192.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -415.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 80.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 2.632.000 1.272.000 80.000 80.000 487.000
Sum gjeld og egenkapital 1.995.000 2.110.000 2.321.000 2.410.000 2.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.125.000 -650.000 753.000 842.000 916.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 10.4 11.5 2.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 10.4 11.6 2.9
Soliditet -31.9 39.7 96.6 96.7 83.2
Resultatgrad -214.3 -395.5 -452.4 -381.8 -442.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 1.5 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.7 -3.9 -3.8 -3.1 15.8
Signatur
22.06.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex