Telle Holding As
Juridisk navn:  Telle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95764121
Gamle Kongevei 2434 Gamle Kongevei 2434 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 918708030
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 130.000
Resultat: 118.000
Egenkapital: 119.000
Regnskap for  Telle Holding As
Resultat 2017
Driftsinntekter 130.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 118.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 118.000
Skattekostnad -28.000
Årsresultat 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 556.000
Sum omløpsmidler 119.000
Sum eiendeler 675.000
Sum opptjent egenkapital 89.000
Sum egenkapital 119.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 555.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 130.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -12.000
Driftskostnader -12.000
Driftsresultat 118.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 556.000
Sum anleggsmidler 556.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 119.000
Sum omløpsmidler 119.000
Sum eiendeler 675.000
Sum opptjent egenkapital 89.000
Sum egenkapital 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000
Sum kortsiktig gjeld 555.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -436.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 17.7
Resultatgrad 90.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7
Total kapitalrentabilitet 17.5
Signatur
27.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex