Telle Holding As
Juridisk navn:  Telle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95764121
Gamle Kongevei 2434 Gamle Kongevei 2434 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 918708030
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alpha Aksepta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.54%
Resultat  
  
-93.22%
Egenkapital  
  
5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 24.000 130.000
Resultat: 8.000 118.000
Egenkapital: 126.000 119.000
Regnskap for  Telle Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 24.000 130.000
Driftskostnader -16.000 -12.000
Driftsresultat 8.000 118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 8.000 118.000
Skattekostnad -2.000 -28.000
Årsresultat 6.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 556.000 556.000
Sum omløpsmidler 127.000 119.000
Sum eiendeler 683.000 675.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 89.000
Sum egenkapital 126.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 557.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 130.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 24.000 130.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -12.000
Driftskostnader -16.000 -12.000
Driftsresultat 8.000 118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 556.000 556.000
Sum anleggsmidler 556.000 556.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 10.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 117.000 119.000
Sum omløpsmidler 127.000 119.000
Sum eiendeler 683.000 675.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 89.000
Sum egenkapital 126.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 28.000 0
Betalbar skatt 2.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 557.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 683.000 674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -430.000 -436.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2
Soliditet 18.4 17.7
Resultatgrad 33.3 90.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 4.7
Total kapitalrentabilitet 1.2 17.5
Signatur
27.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex