Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tema AS
Juridisk navn:  Tema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21393442
Postboks 47 Strandgata 1 Fax: 74390481
7901 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 938182965
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/20/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.48%
Resultat  
  
1830%
Egenkapital  
  
-2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000
Resultat: 193.000 10.000 42.000 229.000 171.000
Egenkapital: 876.000 897.000 890.000 934.000 776.000
Regnskap for  Tema AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000
Driftskostnader -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000
Driftsresultat 195.000 16.000 47.000 240.000 188.000
Finansinntekter 9.000 4.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -11.000 -17.000 -23.000
Finans -2.000 -6.000 -6.000 -10.000 -17.000
Resultat før skatt 193.000 10.000 42.000 229.000 171.000
Skattekostnad -53.000 -4.000 -14.000 -71.000 -49.000
Årsresultat 140.000 7.000 27.000 158.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 76.000 100.000 0 384.000
Sum omløpsmidler 1.774.000 2.140.000 1.982.000 2.116.000 2.197.000
Sum eiendeler 1.826.000 2.216.000 2.082.000 2.116.000 2.581.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 757.000 750.000 794.000 636.000
Sum egenkapital 876.000 897.000 890.000 934.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 225.000 144.000 248.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 1.095.000 1.049.000 934.000 1.139.000
Sum gjeld og egenkapital 1.825.000 2.217.000 2.083.000 2.116.000 2.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.603.000 4.710.000 5.532.000 5.125.000 4.477.000
Andre inntekter 51.000 14.000 25.000 185.000 606.000
Driftsinntekter 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000
Varekostnad -2.733.000 -2.852.000 -3.382.000 -3.236.000 -2.994.000
Lønninger -1.014.000 -1.122.000 -1.225.000 -1.155.000 -884.000
Avskrivning -24.000 -17.000 -6.000 0 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -717.000 -897.000 -678.000 -903.000
Driftskostnader -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000
Driftsresultat 195.000 16.000 47.000 240.000 188.000
Finansinntekter 9.000 4.000 5.000 7.000 6.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -11.000 -17.000 -23.000
Finans -2.000 -6.000 -6.000 -10.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 -71.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 140.000 7.000 27.000 158.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 76.000 73.000 0 384.000
Sum varige driftsmidler 52.000 76.000 73.000 0 384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 27.000 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 76.000 100.000 0 384.000
Varebeholdning 1.087.000 1.153.000 1.202.000 1.314.000 1.542.000
Kundefordringer 95.000 62.000 121.000 72.000 125.000
Andre fordringer 49.000 148.000 12.000 58.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 544.000 777.000 647.000 672.000 495.000
Sum omløpsmidler 1.774.000 2.140.000 1.982.000 2.116.000 2.197.000
Sum eiendeler 1.826.000 2.216.000 2.082.000 2.116.000 2.581.000
Sum opptjent egenkapital 736.000 757.000 750.000 794.000 636.000
Sum egenkapital 876.000 897.000 890.000 934.000 776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 49.000 56.000 69.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 99.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 225.000 144.000 248.000 666.000
Leverandørgjeld 419.000 502.000 451.000 473.000 891.000
Betalbar skatt 64.000 10.000 0 21.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 197.000 196.000 193.000 240.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 386.000 306.000 199.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 1.095.000 1.049.000 934.000 1.139.000
Sum gjeld og egenkapital 1.825.000 2.217.000 2.083.000 2.116.000 2.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 969.000 1.045.000 933.000 1.182.000 1.058.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.0 1.9 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 0.8 0.9 0.6
Soliditet 48.0 40.5 42.7 44.1 30.1
Resultatgrad 4.2 0.3 0.8 4.5 3.7
Rentedekningsgrad 18.5 2.0 4.7 14.5 8.4
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.3 1.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 11.2 0.9 2.5 11.7 7.5
Signatur
27.04.2012
FIRMAETS SIGNATUR ER MEDELT DAGLIG
LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex