Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tema AS
Juridisk navn:  Tema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21393442
Strandgata 1 Strandgata 1 Fax: 74390481
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 938182965
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 20.01.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,56%
Resultat  
  
-6,22%
Egenkapital  
  
15,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000
Resultat: 181.000 193.000 10.000 42.000 229.000
Egenkapital: 1.009.000 876.000 897.000 890.000 934.000
Regnskap for  Tema AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000
Driftskostnader -4.810.000 -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000
Driftsresultat 196.000 195.000 16.000 47.000 240.000
Finansinntekter 2.000 9.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -17.000 -11.000 -10.000 -11.000 -17.000
Finans -15.000 -2.000 -6.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt 181.000 193.000 10.000 42.000 229.000
Skattekostnad -48.000 -53.000 -4.000 -14.000 -71.000
Årsresultat 133.000 140.000 7.000 27.000 158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 52.000 76.000 100.000 0
Sum omløpsmidler 1.830.000 1.774.000 2.140.000 1.982.000 2.116.000
Sum eiendeler 2.004.000 1.826.000 2.216.000 2.082.000 2.116.000
Sum opptjent egenkapital 869.000 736.000 757.000 750.000 794.000
Sum egenkapital 1.009.000 876.000 897.000 890.000 934.000
Sum langsiktig gjeld 192.000 144.000 225.000 144.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 805.000 1.095.000 1.049.000 934.000
Sum gjeld og egenkapital 2.004.000 1.825.000 2.217.000 2.083.000 2.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.999.000 4.603.000 4.710.000 5.532.000 5.125.000
Andre inntekter 7.000 51.000 14.000 25.000 185.000
Driftsinntekter 5.006.000 4.654.000 4.724.000 5.557.000 5.309.000
Varekostnad -3.050.000 -2.733.000 -2.852.000 -3.382.000 -3.236.000
Lønninger -880.000 -1.014.000 -1.122.000 -1.225.000 -1.155.000
Avskrivning -43.000 -24.000 -17.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -837.000 -688.000 -717.000 -897.000 -678.000
Driftskostnader -4.810.000 -4.459.000 -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000
Driftsresultat 196.000 195.000 16.000 47.000 240.000
Finansinntekter 2.000 9.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -17.000 -11.000 -10.000 -11.000 -17.000
Finans -15.000 -2.000 -6.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 -71.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 133.000 140.000 7.000 27.000 158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 52.000 76.000 73.000 0
Sum varige driftsmidler 174.000 52.000 76.000 73.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 27.000 0
Sum anleggsmidler 174.000 52.000 76.000 100.000 0
Varebeholdning 1.132.000 1.087.000 1.153.000 1.202.000 1.314.000
Kundefordringer 59.000 95.000 62.000 121.000 72.000
Andre fordringer 67.000 49.000 148.000 12.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 544.000 777.000 647.000 672.000
Sum omløpsmidler 1.830.000 1.774.000 2.140.000 1.982.000 2.116.000
Sum eiendeler 2.004.000 1.826.000 2.216.000 2.082.000 2.116.000
Sum opptjent egenkapital 869.000 736.000 757.000 750.000 794.000
Sum egenkapital 1.009.000 876.000 897.000 890.000 934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 38.000 49.000 56.000 69.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 99.000 0
Sum langsiktig gjeld 192.000 144.000 225.000 144.000 248.000
Leverandørgjeld 400.000 419.000 502.000 451.000 473.000
Betalbar skatt 64.000 64.000 10.000 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 197.000 196.000 193.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 125.000 386.000 306.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 803.000 805.000 1.095.000 1.049.000 934.000
Sum gjeld og egenkapital 2.004.000 1.825.000 2.217.000 2.083.000 2.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.027.000 969.000 1.045.000 933.000 1.182.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 2.0 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9
Soliditet 50.3 48.0 40.5 42.7 44.1
Resultatgrad 3.9 4.2 0.3 0.8 4.5
Rentedekningsgrad 11.6 18.5 2.0 4.7 14.5
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.5 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 11.2 0.9 2.5 11.7
Signatur
11.01.2017
FIRMAETS SIGNATUR ER MEDELT DAGLIG LEDER.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex