Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tema AS
Juridisk navn:  Tema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74390481
Postboks 47 Strandgata 1 Fax: 74390481
7901 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 938182965
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/16/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Avito Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.67%
Resultat  
  
-81.66%
Egenkapital  
  
-4.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000 4.528.000
Resultat: 42.000 229.000 171.000 -127.000 -216.000
Egenkapital: 890.000 934.000 776.000 654.000 745.000
Regnskap for  Tema AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000 4.528.000
Driftskostnader -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000 -4.894.000 -4.746.000
Driftsresultat 47.000 240.000 188.000 -98.000 -218.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 6.000 16.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -23.000 -34.000 -15.000
Finans -6.000 -10.000 -17.000 -28.000 1.000
Resultat før skatt 42.000 229.000 171.000 -127.000 -216.000
Skattekostnad -14.000 -71.000 -49.000 36.000 60.000
Årsresultat 27.000 158.000 122.000 -91.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 0 384.000 247.000 397.000
Sum omløpsmidler 1.982.000 2.116.000 2.197.000 1.967.000 1.727.000
Sum eiendeler 2.082.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 750.000 794.000 636.000 514.000 605.000
Sum egenkapital 890.000 934.000 776.000 654.000 745.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 248.000 666.000 486.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 1.049.000 934.000 1.139.000 1.074.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.083.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000 2.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.532.000 5.125.000 4.477.000 4.463.000 4.272.000
Andre inntekter 25.000 185.000 606.000 332.000 256.000
Driftsinntekter 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000 4.528.000
Varekostnad -3.382.000 -3.236.000 -2.994.000 -3.089.000 -2.920.000
Lønninger -1.225.000 -1.155.000 -884.000 -1.020.000 -932.000
Avskrivning -6.000 0 -115.000 -148.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -897.000 -678.000 -903.000 -637.000 -745.000
Driftskostnader -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000 -4.894.000 -4.746.000
Driftsresultat 47.000 240.000 188.000 -98.000 -218.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 6.000 16.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -23.000 -34.000 -15.000
Finans -6.000 -10.000 -17.000 -28.000 1.000
Konsernbidrag -71.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 158.000 122.000 -91.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 30.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 21.000 0
Driftsløsøre 73.000 0 384.000 191.000 380.000
Sum varige driftsmidler 73.000 0 384.000 212.000 380.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 0 0 5.000 0
Sum anleggsmidler 100.000 0 384.000 247.000 397.000
Varebeholdning 1.202.000 1.314.000 1.542.000 1.170.000 1.080.000
Kundefordringer 121.000 72.000 125.000 142.000 125.000
Andre fordringer 12.000 58.000 35.000 90.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 647.000 672.000 495.000 566.000 482.000
Sum omløpsmidler 1.982.000 2.116.000 2.197.000 1.967.000 1.727.000
Sum eiendeler 2.082.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000 2.124.000
Sum opptjent egenkapital 750.000 794.000 636.000 514.000 605.000
Sum egenkapital 890.000 934.000 776.000 654.000 745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 69.000 19.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 99.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 248.000 666.000 486.000 439.000
Leverandørgjeld 451.000 473.000 891.000 738.000 644.000
Betalbar skatt 0 21.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 240.000 80.000 178.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 199.000 168.000 159.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 1.049.000 934.000 1.139.000 1.074.000 940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.083.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000 2.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 933.000 1.182.000 1.058.000 893.000 787.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.3 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.6 0.8 0.7
Soliditet 42.7 44.1 30.1 29.5 35.1
Resultatgrad 0.8 4.5 3.7 -2.0 -4.8
Rentedekningsgrad 4.7 14.5 8.4 -2.7 -13.5
Gjeldsgrad 1.3 1.3 2.3 2.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.5 11.7 7.5 -4.2 -9.5
Signatur
27.04.2012
FIRMAETS SIGNATUR ER MEDELT DAGLIG
LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex