Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tema AS
Juridisk navn:  Tema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21393445
Postboks 47 Strandgata 1 Fax: 74390481
7901 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 938182965
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/20/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Avito Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.99%
Resultat  
  
-76.19%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000
Resultat: 10.000 42.000 229.000 171.000 -127.000
Egenkapital: 897.000 890.000 934.000 776.000 654.000
Regnskap for  Tema AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000
Driftskostnader -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000 -4.894.000
Driftsresultat 16.000 47.000 240.000 188.000 -98.000
Finansinntekter 4.000 5.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -17.000 -23.000 -34.000
Finans -6.000 -6.000 -10.000 -17.000 -28.000
Resultat før skatt 10.000 42.000 229.000 171.000 -127.000
Skattekostnad -4.000 -14.000 -71.000 -49.000 36.000
Årsresultat 7.000 27.000 158.000 122.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 100.000 0 384.000 247.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 1.982.000 2.116.000 2.197.000 1.967.000
Sum eiendeler 2.216.000 2.082.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000
Sum opptjent egenkapital 757.000 750.000 794.000 636.000 514.000
Sum egenkapital 897.000 890.000 934.000 776.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 225.000 144.000 248.000 666.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 1.049.000 934.000 1.139.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.217.000 2.083.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.710.000 5.532.000 5.125.000 4.477.000 4.463.000
Andre inntekter 14.000 25.000 185.000 606.000 332.000
Driftsinntekter 4.724.000 5.557.000 5.309.000 5.084.000 4.795.000
Varekostnad -2.852.000 -3.382.000 -3.236.000 -2.994.000 -3.089.000
Lønninger -1.122.000 -1.225.000 -1.155.000 -884.000 -1.020.000
Avskrivning -17.000 -6.000 0 -115.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -717.000 -897.000 -678.000 -903.000 -637.000
Driftskostnader -4.708.000 -5.510.000 -5.069.000 -4.896.000 -4.894.000
Driftsresultat 16.000 47.000 240.000 188.000 -98.000
Finansinntekter 4.000 5.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -17.000 -23.000 -34.000
Finans -6.000 -6.000 -10.000 -17.000 -28.000
Konsernbidrag 0 -71.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 27.000 158.000 122.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 21.000
Driftsløsøre 76.000 73.000 0 384.000 191.000
Sum varige driftsmidler 76.000 73.000 0 384.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 27.000 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 76.000 100.000 0 384.000 247.000
Varebeholdning 1.153.000 1.202.000 1.314.000 1.542.000 1.170.000
Kundefordringer 62.000 121.000 72.000 125.000 142.000
Andre fordringer 148.000 12.000 58.000 35.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 777.000 647.000 672.000 495.000 566.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 1.982.000 2.116.000 2.197.000 1.967.000
Sum eiendeler 2.216.000 2.082.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000
Sum opptjent egenkapital 757.000 750.000 794.000 636.000 514.000
Sum egenkapital 897.000 890.000 934.000 776.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 56.000 69.000 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 99.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 225.000 144.000 248.000 666.000 486.000
Leverandørgjeld 502.000 451.000 473.000 891.000 738.000
Betalbar skatt 10.000 0 21.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 193.000 240.000 80.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 306.000 199.000 168.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 1.049.000 934.000 1.139.000 1.074.000
Sum gjeld og egenkapital 2.217.000 2.083.000 2.116.000 2.581.000 2.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.045.000 933.000 1.182.000 1.058.000 893.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 2.3 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.9 0.6 0.8
Soliditet 40.5 42.7 44.1 30.1 29.5
Resultatgrad 0.3 0.8 4.5 3.7 -2.0
Rentedekningsgrad 2.0 4.7 14.5 8.4 -2.7
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.3 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 2.5 11.7 7.5 -4.2
Signatur
27.04.2012
FIRMAETS SIGNATUR ER MEDELT DAGLIG
LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex