Terje Skjeldestad Keeperskule AS
Juridisk navn:  Terje Skjeldestad Keeperskule AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97772804
Røsslyngteigen 1 Røsslyngteigen 1 Fax: 57678623
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 887038422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.93%
Resultat  
  
-290%
Egenkapital  
  
-13.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 182.000 303.000 296.000 379.000 363.000
Resultat: -19.000 10.000 26.000 -21.000 -114.000
Egenkapital: -162.000 -143.000 -153.000 -178.000 -157.000
Regnskap for  Terje Skjeldestad Keeperskule AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 182.000 303.000 296.000 379.000 363.000
Driftskostnader -189.000 -283.000 -259.000 -387.000 -464.000
Driftsresultat -8.000 20.000 37.000 -8.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -13.000
Finans -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt -19.000 10.000 26.000 -21.000 -114.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 10.000 26.000 -21.000 -114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 -243.000 -253.000 -278.000 -257.000
Sum egenkapital -162.000 -143.000 -153.000 -178.000 -157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 152.000 157.000 224.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.000 303.000 296.000 379.000 363.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 182.000 303.000 296.000 379.000 363.000
Varekostnad -19.000 -20.000 -38.000 -52.000 -70.000
Lønninger 0 -9.000 -5.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -254.000 -216.000 -335.000 -394.000
Driftskostnader -189.000 -283.000 -259.000 -387.000 -464.000
Driftsresultat -8.000 20.000 37.000 -8.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -13.000
Finans -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 10.000 26.000 -21.000 -114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 3.000 41.000 4.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 6.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -262.000 -243.000 -253.000 -278.000 -257.000
Sum egenkapital -162.000 -143.000 -153.000 -178.000 -157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 98.000 83.000 100.000 65.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 12.000 8.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 56.000 47.000 159.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 152.000 157.000 224.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 4.000 46.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 -143.000 -153.000 -178.000 -157.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.2 0.1
Soliditet -1588.9 -1427.3
Resultatgrad -4.4 6.6 12.5 -2.1 -27.8
Rentedekningsgrad -0.7 2 3.1 -0.6 -7.8
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -88.9 222.2 9 -17.4 -918.2
Signatur
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex