Termo Storkjøkken AS
Juridisk navn:  Termo Storkjøkken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70197500
Vegsund Brygge Vegsund Brygge Fax: 70197501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 943296588
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.57%
Resultat  
  
-54.75%
Egenkapital  
  
1.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.922.000 23.394.000 20.851.000 24.420.000 28.296.000
Resultat: 100.000 221.000 249.000 109.000 960.000
Egenkapital: 5.030.000 4.954.000 4.788.000 4.602.000 4.525.000
Regnskap for  Termo Storkjøkken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.922.000 23.394.000 20.851.000 24.420.000 28.296.000
Driftskostnader -20.804.000 -23.248.000 -20.566.000 -24.174.000 -27.270.000
Driftsresultat 118.000 147.000 285.000 246.000 1.026.000
Finansinntekter 74.000 227.000 71.000 154.000 87.000
Finanskostnader -91.000 -153.000 -107.000 -292.000 -152.000
Finans -17.000 74.000 -36.000 -138.000 -65.000
Resultat før skatt 100.000 221.000 249.000 109.000 960.000
Skattekostnad -25.000 -55.000 -63.000 -32.000 -262.000
Årsresultat 76.000 167.000 186.000 77.000 698.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 0 15.000 108.000 94.000
Sum omløpsmidler 9.427.000 9.532.000 9.492.000 10.302.000 15.072.000
Sum eiendeler 9.746.000 9.532.000 9.507.000 10.410.000 15.166.000
Sum opptjent egenkapital 4.730.000 4.654.000 4.488.000 4.302.000 4.225.000
Sum egenkapital 5.030.000 4.954.000 4.788.000 4.602.000 4.525.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 1.000 4.000 26.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 4.690.000 4.576.000 4.715.000 5.782.000 10.591.000
Sum gjeld og egenkapital 9.746.000 9.531.000 9.507.000 10.410.000 15.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.681.000 23.394.000 20.851.000 24.312.000 28.296.000
Andre inntekter 241.000 0 0 107.000 0
Driftsinntekter 20.922.000 23.394.000 20.851.000 24.420.000 28.296.000
Varekostnad -14.068.000 -15.849.000 -13.272.000 -16.285.000 -19.373.000
Lønninger -4.644.000 -4.862.000 -4.958.000 -5.188.000 -5.096.000
Avskrivning -32.000 -15.000 -87.000 -87.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.060.000 -2.522.000 -2.249.000 -2.614.000 -2.734.000
Driftskostnader -20.804.000 -23.248.000 -20.566.000 -24.174.000 -27.270.000
Driftsresultat 118.000 147.000 285.000 246.000 1.026.000
Finansinntekter 74.000 227.000 71.000 154.000 87.000
Finanskostnader -91.000 -153.000 -107.000 -292.000 -152.000
Finans -17.000 74.000 -36.000 -138.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 167.000 186.000 77.000 698.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 319.000 0 15.000 108.000 94.000
Sum varige driftsmidler 319.000 0 15.000 108.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 319.000 0 15.000 108.000 94.000
Varebeholdning 3.314.000 3.097.000 2.790.000 3.215.000 2.827.000
Kundefordringer 3.803.000 3.912.000 4.022.000 2.583.000 7.434.000
Andre fordringer 232.000 112.000 119.000 1.262.000 1.113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.078.000 2.411.000 2.560.000 3.242.000 3.698.000
Sum omløpsmidler 9.427.000 9.532.000 9.492.000 10.302.000 15.072.000
Sum eiendeler 9.746.000 9.532.000 9.507.000 10.410.000 15.166.000
Sum opptjent egenkapital 4.730.000 4.654.000 4.488.000 4.302.000 4.225.000
Sum egenkapital 5.030.000 4.954.000 4.788.000 4.602.000 4.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 1.000 4.000 26.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 1.000 4.000 26.000 51.000
Leverandørgjeld 2.912.000 2.860.000 2.707.000 2.755.000 6.621.000
Betalbar skatt 0 57.000 85.000 57.000 283.000
Skyldig offentlige avgifter 1.023.000 893.000 853.000 757.000 1.380.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 766.000 1.070.000 2.213.000 2.306.000
Sum kortsiktig gjeld 4.690.000 4.576.000 4.715.000 5.782.000 10.591.000
Sum gjeld og egenkapital 9.746.000 9.531.000 9.507.000 10.410.000 15.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.737.000 4.956.000 4.777.000 4.520.000 4.481.000
Likviditetsgrad 1 2 2.1 2 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2
Soliditet 51.6 5 50.4 44.2 29.8
Resultatgrad 0.6 0.6 1.4 1.0 3.6
Rentedekningsgrad 1.3 1 2.7 1.4 7.3
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1 1.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 2 3.9 3.7 3.8 7.3
Signatur
25.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex