Testing Product Service As
Juridisk navn:  Testing Product Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rostadveien 54 Rostadveien 54 Fax:
1667 Rolvsøy 1667 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 920517870
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Directa As
Utvikling:
Omsetning  
  
152.19%
Resultat  
  
-75.34%
Egenkapital  
  
16.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.706.000 1.073.000
Resultat: 18.000 73.000
Egenkapital: 100.000 86.000
Regnskap for  Testing Product Service As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.706.000 1.073.000
Driftskostnader -2.681.000 -1.001.000
Driftsresultat 25.000 72.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -7.000 0
Finans -7.000 1.000
Resultat før skatt 18.000 73.000
Skattekostnad -4.000 -17.000
Årsresultat 14.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0
Sum omløpsmidler 236.000 121.000
Sum eiendeler 249.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 56.000
Sum egenkapital 100.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.706.000 1.073.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.706.000 1.073.000
Varekostnad -2.454.000 -866.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -4.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -135.000
Driftskostnader -2.681.000 -1.001.000
Driftsresultat 25.000 72.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -7.000 0
Finans -7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 14.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 13.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 54.000
Andre fordringer 149.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 86.000 60.000
Sum omløpsmidler 236.000 121.000
Sum eiendeler 249.000 121.000
Sum opptjent egenkapital 70.000 56.000
Sum egenkapital 100.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 143.000 18.000
Betalbar skatt 4.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 86.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.5
Likviditetsgrad 2 1.6 3.5
Soliditet 40.2 71.1
Resultatgrad 0.9 6.7
Rentedekningsgrad 3.6
Gjeldsgrad 1.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1 60.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex