Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thai Smile Café Og Take Away As
Juridisk navn:  Thai Smile Café Og Take Away As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47682878
Nord-Østerdalsveien 5117 Nord-Østerdalsveien 5117 Fax:
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Hedmark Alvdal
Org.nr: 918028889
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.35%
Resultat  
  
99.52%
Egenkapital  
  
22.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.698.000 2.445.000 168.000
Resultat: -2.000 -420.000 -95.000
Egenkapital: -378.000 -490.000 -71.000
Regnskap for  Thai Smile Café Og Take Away As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.698.000 2.445.000 168.000
Driftskostnader -2.689.000 -2.853.000 -264.000
Driftsresultat 9.000 -408.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -12.000 0
Finans -11.000 -12.000 0
Resultat før skatt -2.000 -420.000 -95.000
Skattekostnad 114.000 0 0
Årsresultat 112.000 -420.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.000 83.000 126.000
Sum omløpsmidler 183.000 120.000 202.000
Sum eiendeler 378.000 203.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 -515.000 -95.000
Sum egenkapital -378.000 -490.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 159.000 0
Sum kortsiktig gjeld 645.000 534.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 202.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.698.000 2.445.000 168.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.698.000 2.445.000 168.000
Varekostnad -709.000 -750.000 -32.000
Lønninger -1.582.000 -1.565.000 -26.000
Avskrivning -27.000 -43.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -495.000 -202.000
Driftskostnader -2.689.000 -2.853.000 -264.000
Driftsresultat 9.000 -408.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -12.000 0
Finans -11.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 112.000 -420.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 83.000 126.000
Sum varige driftsmidler 81.000 83.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 195.000 83.000 126.000
Varebeholdning 53.000 11.000 42.000
Kundefordringer 0 0 20.000
Andre fordringer 3.000 0 58.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 128.000 108.000 82.000
Sum omløpsmidler 183.000 120.000 202.000
Sum eiendeler 378.000 203.000 328.000
Sum opptjent egenkapital -402.000 -515.000 -95.000
Sum egenkapital -378.000 -490.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 112.000 159.000 0
Leverandørgjeld 8.000 46.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 91.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 397.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 534.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 202.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -462.000 -414.000 -196.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4
Soliditet -99.7 -241.4 -21.7
Resultatgrad 0.3 -16.7 -56.5
Rentedekningsgrad 0.8
Gjeldsgrad -1.4 -5.6
Total kapitalrentabilitet 2.6 -29.1
Signatur
10.11.2016
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex